Vlaams parlement vraagt meer aandacht voor G-sport

08 Juni 2022

Vlaams parlement vraagt meer aandacht voor G-sport

'Iedereen die wil sporten, zou daar maximaal in aangemoedigd moeten worden, ook mensen met een handicap. Ik ben tevreden dat op we op initiatief van Groen vandaag concrete aanbevelingen kunnen doen aan de Vlaamse regering om echt werk te maken van een inclusiever sportbeleid.' (Elisabeth Meuleman)

Op initiatief van Elisabeth Meuleman, Groen-parlementslid en voorzitster van de commissie Sport, stemden oppositie- en meerderheidspartijen (Groen, Vooruit, N-VA, CD&V en Open VLD) vandaag voor een gezamenlijke resolutie in die vraagt om meer aandacht voor sport voor mensen met een handicap. 'Iedereen die wil sporten, zou daar maximaal in aangemoedigd moeten worden, ook mensen met een handicap. Ik ben tevreden dat op we op initiatief van Groen vandaag concrete aanbevelingen kunnen doen aan de Vlaamse regering om echt werk te maken van een inclusiever sportbeleid', klinkt het bij Meuleman.

Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen vrije tijd kunnen invullen zoals die wil. In de praktijk blijkt dat echter lang niet altijd zo eenvoudig te zijn. Meuleman: 'Personen met een handicap die willen sporten, botsten vaak op heel wat drempels, zowel bij inclusieve sportclub als bij aparte G-sportclubs. De infrastructuur is te weinig aangepast, goede voorbeelden worden zelden uitgewisseld, er is te weinig aandacht in de opleiding van trainers en nauwelijks wetenschappelijk onderzoek. Daar willen we verandering in brengen.' Concreet vragen de parlementsleden om verder onderzoek naar de sportparticipatie van personen met een handicap en om meer kennisdeling en goede praktijkvoorbeelden over sportparticipatie en g-sportwerking. Ook moet er bijzondere aandacht gaan naar de toegankelijkheid van bestaande en toekomstige sportinfrastructuur.

'Er zijn veel meer mensen zonder handicap die sporten dan mensen met een handicap. Amper 46 procent van de mensen met een handicap sport tegenover 80 procent van de Vlamingen zonder handicap. Bij mensen met een fysieke handicap sport er slechts 36 procent. Het is fijn dat verschillende partijen uit oppositie en meerderheid mee hun schouders zetten onder ons initiatief om meer mensen met een handicap aan het sporten te krijgen', aldus Meuleman.

Na een initiatief van Groen organiseerde het parlement in februari dit jaar een hoorzitting met vertegenwoordigers van het onderzoeksteam van de KU Leuven, Sport Vlaanderen, G-sport Vlaanderen, Parantee-Psylos, Boas vzw, Ouders voor Inclusie en Special Olympics Belgium waarin de uitdagingen voor G-sport uitgebreid aan bod kwamen. Als resultaat daarvan sloten de meerderheidspartijen en socialisten zich aan bij het initiatief van de groenen in hun vraag aan de regering om sterker in te zetten op sport voor mensen met een handicap.

Volg onze strijd voor gelijke kansen