Groen wil duidelijker gedragskader voor lokale bestuurders na bedenkelijke immo-deals

18 Oktober 2022

Groen wil duidelijker gedragskader voor lokale bestuurders na bedenkelijke immo-deals

'De nood aan een strakker kader dringt zich op nu steeds vaker blijkt dat meerdere lokale bestuurders het niet al te nauw nemen met de ethische code van hun mandaat en verleid worden tot bedenkelijke deals.'

Drie recente audits over lokale bestuurders en hun vastgoedprojecten doen even vaak de wenkbrauwen fronsen over de manier waarop alles verliep. Ook Pano bracht onlangs belangenvermenging van lokale mandatarissen bij vastgoedprojecten aan het licht. Groen-parlementsleden Staf Aerts en Imade Annouri roepen daarom het Vlaams parlement op om de geldende afspraken tegen het licht te houden en een duidelijker ethisch kader vast te leggen met de hulp van experten. 'Lokale besturen en vastgoed: het kan een gevaarlijke combinatie zijn. Dat zagen we eerder in Antwerpen met de bedenkelijke relaties tussen het Antwerps stadsbestuur en projectontwikkelaar Land Invest. Gelijkaardige schimmige deals met belangenvermenging - of de indruk ervan - zien we nu ook in Sint-Truiden, Staden en Moorslede waar lokale bestuurders grond kochten en verkochten. Al deze zaken tonen aan dat het afsprakenkader dringend aan een kritische herziening toe is', klinkt het bij de groenen die in de commissie Binnenlands Bestuur zullen aandringen op hoorzittingen over het thema.

'Lokale bestuurders die bedenkelijke vastgoeddeals sluiten, werpen niet alleen een smet op zichzelf, maar ook op alle hardwerkende raadsleden, schepenen en burgemeesters die wél elke dag correct handelen. De nood aan een strakker kader dringt zich op nu steeds vaker blijkt dat meerdere lokale bestuurders het niet al te nauw nemen met de ethische code van hun mandaat', aldus Aerts.

De groenen benadrukken dat het huidige kader niet volstaat omdat het onvoldoende antwoord biedt op de problemen die zich voordoen in de schemerzone tussen wat formeel en informeel wordt besproken en vastgelegd. Soms zijn de regels te strak - wanneer een gemeenteraadslid/horeca-uitbater bijvoorbeeld zijn terras niet kan verhuren voor een gemeentelijke activiteit. Omgekeerd is er veel te weinig controle van alles wat in de wandelgangen en aan de toog wordt beklonken. Dat een betrokken mandataris gevraagd wordt om de zitting te verlaten bij bespreking van een punt waarbij die betrokken partij is, dat is goed, maar stelt niet veel voor als de mandataris achter de schermen veel druk uitoefende op anderen.

Lobbyregister
'Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat bestuurders handelen voor het algemeen belang, niet voor dat van zichzelf of dat van de vastgoedsector', klinkt het bij parlementslid en Antwerps raadslid Imade Annouri, die daarbij verwijst naar de belangenvermenging van het Antwerps stadsbestuur bij toegewezen projecten aan projectontwikkelaar Land Invest. In het verleden klaagde de auditeur van de Raad van State een gebrek aan objectiviteit en onpartijdigheid aan bij de banden tussen de twee. Naar aanleiding daarvan drongen de groenen aan op een zes-ogenprincipe en legden ze een lobbyregister op tafel in de Antwerpse gemeenteraad met een duidelijk afsprakenkader voor lobbywerk. Dat werd toen verworpen door de meerderheidspartijen (N-VA, Vooruit en Open VLD).

'Nu recente audits aantonen dat ook andere lokale politici in de verleiding kwamen om deals uit eigenbelang te sluiten, neemt de nood aan duidelijke afspraken, deze keer in heel Vlaanderen, opnieuw toe. Dat betekent inclusief sancties die voldoende zwaar zijn, zodat mandatarissen het zelfs niet overwegen om hun mandaat te misbruiken', besluiten Aerts en Annouri.