'Geef tienerpapa's ook geboorteverlof'

11 Februari 2022

'Geef tienerpapa's ook geboorteverlof'

'Veel tienerouders komen na de geboorte van hun kind in een maatschappelijk kwetsbare situatie terecht. Met het oog op het welzijn van de jonge ouders én hun kind moet de Vlaamse regering actie ondernemen' (Elisabeth Meuleman)

Tienerpapa's die aanwezig willen zijn voor hun kind, krijgen te maken met heel wat obstakels. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman dringt er daarom bij de Vlaamse regering op aan om ook tienerpapa's geboorteverlof te geven. ‘Jonge papa's die er willen zijn voor hun partner en kind krijgen daar nu vaak de kans niet toe. Om hen te ondersteunen hun vaderrol op te nemen, vragen we de regering om hen - net als meerderjarige vaders - geboorteverlof te geven,' aldus Meuleman. Daarnaast pleit ze ook algemeen voor betere ondersteuning van tienerouders door een betere regeling van de moederschapsrust en een tienermoederwerker in elke centrumstad.

Tienervaders vallen vaak volledig buiten de tienerouderbegeleiding. Nochtans toont onderzoek aan dat de aanwezigheid van de vader een positief effect heeft op het welzijn van moeder en kind. Dat is belangrijk, onderstreept Meuleman, want heel wat tienerouders - tienermoeders in het bijzonder - hebben het na de geboorte van hun kind vaak moeilijk om hun draai te vinden. 'Veel tienerouders komen na de geboorte van hun kind in een maatschappelijk kwetsbare situatie terecht. Met het oog op het welzijn van de jonge ouders én hun kind moet de Vlaamse regering actie ondernemen', benadrukt Meuleman.

Tienermoeders keren na de bevalling bijvoorbeeld niet gemakkelijk – en minder succesvol – terug naar de schoolbanken, waardoor ze hun arbeidsloopbaan vaak starten zonder diploma. Doordat de kinderopvang te duur is of bij gebrek aan plaats, zijn ze vaker onwettig afwezig, wat hen in een getroebleerde relatie met de school brengt en ze vervolgens afhaken. Eén wonderoplossing is er niet, maar dat het huidige systeem geëvalueerd moet worden, dat staat voor Meuleman vast. Tienermama's meer tijd geven met hun kind en hen vervolgens via een overgangsperiode weer laten instappen in het voltijds onderwijs, is een optie die bekeken moet worden, vindt het Groen-parlementslid. 'Tienermama's hebben slechts recht op 10 weken moederschapsrust in plaats van op 15 weken zoals andere moeders. We moeten durven herbekijken of we tienermama's ook meer tijd gunnen, zonder dat het contact met de school volledig stilligt, want school is uiteraard ook erg belangrijk,' aldus Meuleman

Sociaal netwerk
Een sterk sociaal netwerk uitbouwen is voor tienerouders in veel gevallen niet gemakkelijk. Bovendien vinden ze moeilijker aansluiting bij leeftijdsgenoten of het reguliere vrijetijdsaanbod, waardoor ze geïsoleerd dreigen te geraken. Een tienermoederwerker in elke centrumstad kan helpen dat isolement te doorbreken. ‘Een tienermoederwerker heeft de ruimte om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de jonge mama. Zo kunnen we eventuele leemtes in het netwerk invullen,’ besluit Meuleman.

Op vraag van Groen komt er ook een hoorzitting over het onderwerp met experten en organisaties die tienerouders begeleiden. Dat keurde de Commissie Onderwijs donderdag goed.

Ontdek hier hoe Groen kinderen en jongeren wil ondersteunen