Groen vraagt gelijke behandeling voor meisjesvoetbalploegen bij subsidies en infrastructuur

02 Juni 2022

Groen vraagt gelijke behandeling voor meisjesvoetbalploegen bij subsidies en infrastructuur

"Het is niet meer te verantwoorden dat jongensploegen worden voorgetrokken in trainingsuren en toegang tot de voetbalvelden. Er zijn oplossingen nodig zodat meisjes- en vrouwenploegen dezelfde kansen krijgen."

Steeds meer meisjes geraken gebeten door voetbal, zo blijkt uit cijfers van de Belgische voetbalbond (KBVB) die een stijging van meer dan 22 procent zien tegenover 2019. Die tendens zien we ook bij het vrouwenvoetbal in Brussel. Deze stijging vertaalt zich echter niet altijd in meer middelen of betere toegang tot de infrastructuur. Groen-parlementslid Juan Benjumea vraagt gelijke behandeling voor meisjesploegen bij subsidies en infrastructuur: "Er is een boom in het vrouwenvoetbal. De middelen moeten volgen."

Ondanks de stijgende populariteit van het vrouwenvoetbal, komen de werkingssubsidies vooral het mannenvoetbal ten goede. Daarnaast worden de vrouwenploegen vaak geconfronteerd met een gebrek aan ondersteuning in de gemeenten. Zo wordt het nu een uitdaging voor de net gepromoveerde eerste ploeg van RWDM Girls om een veld te vinden die aan de normen voldoet. De velden van het Machtenstadion worden gebruikt door de mannenploeg. Juan Benjumea (Groen) vraagt ook hier aandacht voor: "Het is niet meer te verantwoorden dat jongensploegen worden voorgetrokken in trainingsuren en toegang tot de voetbalvelden. Er zijn oplossingen nodig zodat meisjes- en vrouwenploegen dezelfde kansen krijgen."

Minister Sven Gatz, bevoegd voor de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, ondersteunt reeds 436 sportverenigingen voor jongeren via de 'werkingssubsidies aan privéverenigingen ter promotie van het nationaal en internationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de sport'. "Deze subsidie is uiteraard een goede zaak, zeker aangezien ze focust op jongeren en er ook een groot sociaal aspect aan gekoppeld wordt," aldus Benjumea. "Maar in de toekenning ervan wordt niet specifiek gekeken naar een gelijke genderverdeling. Zo kwam de subsidie in 2021 ongeveer 38.800 jongens en maar 16.700 meisjes rechtstreeks ten goede. Dit moet beter kunnen."

Benjumea verwijst daarbij naar de gemeente Schaarbeek. Elke jongere kan er jaarlijks een sportcheque krijgen van 60 euro wanneer die zich in een sportclub inschrijft. Omdat er veel meer cheques voor jongens worden aangevraagd, heeft Schaarbeek beslist dat meisjes er twee krijgen. Op die manier is er een gelijke genderverdeling.