Groen hekelt goednieuwsshow rond duaal leren

20 Oktober 2022

Groen hekelt goednieuwsshow rond duaal leren

'De cijfers voor duaal leren worden opgeblonken door de inkapseling van het buitengewoon deeltijds onderwijs, maar de prijs daarvoor is een generatie kwetsbare jongeren die uit de boot dreigt te vallen.'

'De trots rond de stijgende cijfers duaal leren bij ministers Weyts en Brouns is misplaatst. Het is het effect van de verplichte inkapseling van het deeltijds beroepsonderwijs, terwijl het systeem duaal leren allesbehalve op hun behoeften is afgestemd. Hierdoor vullen deze leerlingen één jaar de statistieken aan, maar op langere termijn dreigen ze uit de boot te vallen', hekelt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. Ze wijst ook op de aanhoudende kritiek van onderwijskoepels, experten én het werkveld, maar waar de Zweedse regeringspartijen weigeren naar te luisteren.

Vanop de werkvloer komt er heel wat kritiek komt op het systeem duaal leren, waarbij een opleiding gecombineerd wordt met tijd op de werkvloer. De vereisten voor bedrijven zijn niet realistisch en de leerdoelstellingen te strak. Maar ook bij de instroom voor de opleiding dreigt het helemaal fout te lopen. Ondanks negatieve adviezen besliste de regering Jambon om het deeltijds beroepsonderwijs volledig in te kapselen in het systeem duaal leren.

Veel leerlingen die naar voordien naar het deeltijds beroepsonderwijs gingen, zijn heel kwetsbaar. Ze hebben bijvoorbeeld vaak een moeilijk schooltraject achter de rug, of zijn schoolmoe. Deze leerlingen hebben nood aan een specifiek onderwijstraject op maat. 'Door deze leerlingen, die vaak erg kwetsbaar zijn, in het strakke keurslijf van duaal leren te dwingen, dreigen ze volledig af te haken. Deze leerlingen zijn vaak nog niet klaar om al mee te draaien in een bedrijf, ze hebben nood aan een traject op maat. En net dat schaft de regering Jambon af', hekelt Meuleman. 'De cijfers voor duaal leren worden zo opgeblonken, maar de prijs daarvoor is een generatie kwetsbare jongeren die uit de boot dreigt te vallen.'

Lees hier ons standpunt over onderwijs