Groen hekelt nieuwe Vlaamse besparing op kindergeld van 317 miljoen euro

23 November 2023

Groen hekelt nieuwe Vlaamse besparing op kindergeld van 317 miljoen euro

'De Vlaamse regering ziet het kindergeld als besparingspost in plaats van als een bestrijdingsmiddel tegen armoede. Gezinnen, vooral die met een laag inkomen, zijn het slachtoffer van dat kille beleid.'

Uit de begrotingsopmaak voor 2024 blijkt zwart op wit dat de Vlaamse regering opnieuw meer dan 300 miljoen euro van de federale dotatie - specifiek bedoeld voor het kindergeld - niet mee laat doorstromen naar de gezinnen. 'Door de inflatie krijgt Vlaanderen meer middelen van de federale overheid voor de financiering van het kindergeld. Maar in plaats van die middelen te laten doorstromen naar de gezinnen, houdt de Vlaamse regering die achter', hekelt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout die erop aandringt het geld wél te laten doorstromen. 'Sinds de traditionele partijen in de Vlaamse regering het kindergeld zelf verdelen, zien ze het blijkbaar vooral als besparingspost in plaats van als een bestrijdingsmiddel tegen armoede. Gezinnen, vooral die met een laag inkomen, zijn het slachtoffer van dat kille beleid.'

Het kindergeld, bij de overheveling van het federale niveau naar de gewesten omgedoopt tot het Groeipakket, bestaat in 2024 vijf jaar. Dankzij de bijzondere financieringswet ontvangt Vlaanderen jaarlijks een dotatie van de Federale overheid om gezinsbeleid vorm te geven en het groeipakket te financieren. Die dotatie is gekoppeld aan de inflatie: als de levensduurte stijgt, groeit de dotatie mee. In 2024 ontvangt Vlaanderen zo 5.077.504.000 euro, specifiek bedoeld voor het kindergeld. Uit de begrotingsopmaak blijkt dat de regering slechts 4.760.410.000 euro effectief opneemt als uitgave en dus 317 miljoen euro achterhoudt. Ook vorig jaar bespaarde de Vlaamse regering op die manier op het kindergeld: toen bleef er een half miljard euro plakken.

'Op twee jaar tijd bespaart de Vlaamse regering meer dan 800 miljoen euro op het kindergeld, wat nochtans ons beste instrument is om gezinsarmoede te bestrijden. Dat geld is bedoeld voor een versterking van de portemonnee van gezinnen, het hoort zo ook ingezet te worden', klinkt het bij Vaneeckhout. 'Verlieslatende luchthavens subsidiëren of een overbodig culinair centrum financieren , zulke dingen doet Vlaamse regering zonder nadenken en in een vingerknip. Maar intussen bespaart ze wel op armoedebeleid. Onbegrijpelijk.' De groene covoorzitter hekelt daarbij ook de houding van cd&v. ‘In de media en online toeteren de christendemocraten altijd luid over het kindergeld. Maar in de realiteit voeren ze mee besparing na besparing door.’

Het kindergeld onderging tijdens de huidige legislatuur al verschillende keren besparingsoperaties. Eerder koppelde de Vlaamse regering het kindergeld namelijk al los van de indexering. Vaneeckhout dringt er bij de Vlaamse regering op aan het geld wél te laten doorstromen. Een volgende regering moet dan ook eindelijk grondig werk maken van een hervorming van het kindergeld met meer reliëf in het systeem, vindt Vaneeckhout, zodat de gezinnen die het financieel het moeilijkst hebben, de meeste steun krijgen.

Stop de crisis in de kinderopvang, teken de petitie