Grote weerstand in Europees halfrond tegen groen label voor investeringen in kernenergie en fossiel gas

05 Juli 2022

Grote weerstand in Europees halfrond tegen groen label voor investeringen in kernenergie en fossiel gas

'We moeten we dit staaltje onaanvaardbare greenwashing dan ook naar de prullenbak verwijzen. Hiermee zetten we onze reputatie en ons milieu op het spel.'

De Europese Commissie wil investeringen in fossiel gas en kernenergie als duurzaam bestempelen. Dit roept grote weerstand op bij tal van financiële bedrijven en internationale instellingen, maar ook bij het middenveld en het Europees Parlement, dat woensdag stemt over dit voorstel. Sara Matthieu: "We moeten we dit staaltje onaanvaardbare greenwashing dan ook naar de prullenbak verwijzen. Hiermee zetten we onze reputatie en ons milieu op het spel."

WAAR GAAT HET OVER?

Dit voorstel maakt deel uit van een breder Europees wetsvoorstel, de zogenaamde taxonomie, die moet bepalen welke investeringen in economische activiteiten we als duurzaam kunnen bestempelen. Die zijn slechts duurzaam als ze een positieve milieubijdrage leveren én geen negatieve impact hebben op de zes milieudoelstellingen, waaronder de klimaatuitstoot en aanpassing aan klimaatverandering, de circulaire economie, biodiversiteit, vervuiling en watergebruik.

"Kernenergie produceert radioactief afval en fossiele gascentrales stoten te veel broeikasgassen uit, en gaan dus in tegen die zes milieudoelstellingen. Logisch dat beide energiebronnen niet in de taxonomie thuishoren."

HET BELANG VAN DIT VOORSTEL

De taxonomie maakt investeringen in fossiel gas of kernenergie niet onmogelijk. Wel laat het grote investeerders toe om een portfolio van groene beleggingen op te bouwen, zonder het risico te lopen op greenwashing. Voor de geloofwaardigheid is het erg belangrijk dat hier een brede en wetenschappelijk gefundeerde consensus over bestaat.

Dat is net het probleem met de beslissing van de Commissie: "Door fossiel gas en kernenergie op te nemen in deze wet, neemt de Commissie een loopje met de wetenschap en buigt het voor de nucleaire lobby in Frankrijk en de fossiele lobby in Oost-Europa."

"Bovendien betalen we nu al een hoge prijs voor onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen, waarmee we Poetins oorlogsmachine flink hebben gefinancierd. Dan zou het bijzonder onverstandig zijn om die nog verder te vergroten door gas en kernenergie als duurzaam te bestempelen."

GROTE WEERSTAND

Grote spelers uit de financiële wereld zijn zelf vragende partij voor een duidelijk, op wetenschap gebaseerd systeem. De Europese Investersbank, de Asset Owner Alliance van de VN (goed voor 10 biljoen aan activa) en zelfs Blackrock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, kanten zich tegen het standpunt van de Commissie.

"Als zelfs de financiële wereld de Commissie beschuldigt van greenwashing, dan hebben we een ernstig probleem. Zelfs Rusland beschouwt gas niet als duurzaam, dan zou het krankzinnig zijn voor de EU om dat wel te doen. Ook Frankrijk, dat nota bene heeft gelobbyd om kernenergie op te nemen als duurzame energiebron, beschouwt het in eigen land niet als een duurzame financiering!"

VOLGENDE STAPPEN

Woensdag stemt het Europese Parlement over het voorstel van de Commissie. Een absolute meerderheid van 353 stemmen (op 705 parlementsleden) is nodig om het te verwerpen. Dit voorstel heeft geen betrekking op de Belgische kerncentrales (wel op Franse, Zweedse en Finse centrales), noch op investeringen in Belgische gascentrales.

Blijf op de hoogte van het nieuws over energie