Groen dringt aan op versnelling uitrol mobiliteitsknooppunten

11 Februari 2022

Groen dringt aan op versnelling uitrol mobiliteitsknooppunten

'De Vlaamse regering zal er niet in slagen om deze legislatuur nog te zorgen voor beter openbaar vervoer. Ze laat de Vlaming in de file staan' (Stijn Bex)

Hoewel Vlaams mobiliteitsminister Peeters al herhaaldelijk gezegd heeft dat de hervorming van het openbaar vervoer staat of valt met de uitrol van voldoende mobiliteitsknooppunten (ook wel hoppinpunten genoemd), heeft ze in 2021 nog maar 12 van die punten gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Stijn Bex opvroeg. 'De uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid, dat voor een beter openbaar vervoer moet zorgen, gaat aan een slakkengang. Keer op keer wordt de uitrol uitgesteld. De Vlaamse regering zal er niet in slagen om deze legislatuur nog te zorgen voor beter openbaar vervoer. Ze laat de Vlaming in de file staan,' hekelt Bex.

Met de auto een stuk rijden, overstappen op de bus en de laatste kilometers afleggen met een deelfiets: in theorie bieden hoppinpunten heel wat mogelijkheden om van het ene vervoersmiddel op het andere over te schakelen. Alleen staat de uitrol van die punten momenteel nog nergens. Uit de cijfers van Bex blijkt dat minister Peeters de eerste helft van de legislatuur voor slechts 12 hoppinpunten zorgde op gewestwegen. De inspanningen van de lokale besturen dikken het cijfer iets aan. Zij zorgden voor 47 bijkomende punten, waarvan 41 zich in Leuven bevinden en door het stadsbestuur werden gefinancierd. In totaal mikt minister Peeters op 1000 Hoppinpunten.

'Minister Peeters voorziet deze legislatuur een budget van meer dan 100 miljoen euro voor hoppinpunten. Maar van de bijna 5,5 miljoen euro voor lokale besturen raakte in 2022 amper 24 duizend euro uitgegeven. Dat is dramatisch. Als ze de mobiliteitsmogelijkheden van de Vlamingen wil uitbreiden, dan moet de minister vaart maken,' beklemtoont Bex.

Kapotbesparing van De Lijn

De minister loopt niet alleen wat de hoppinpunten betreft achter op haar doelstellingen om het openbaar vervoer te hervormen. Ook de elektrificatie van de vloot bussen van De Lijn, staat bijvoorbeeld nog nergens. Intussen blijven de investeringen dalen: sinds 2009 is het werkingsbudget van De Lijn met maar liefst twintig procent gedaald. De reiziger betaalde die inkrimping met hogere ticketprijzen, maar kreeg in ruil een steeds zwakker aanbod. Ondertussen zet de privatisering van De Lijn zich steeds verder door. In december besliste de Vlaamse regering in alle stilte dat private onderaannemers voortaan aan lagere loon- en arbeidsvoorwaarden mogen werken dan De Lijn zelf. De Lijn belandt daarmee in een onmogelijke concurrentiepositie ten opzichte van privébedrijven die met lagere lonen kunnen werken. Het is een cocktail van elementen die De Lijn verder doet aftakelen.

'In plaats van dat de minister werk maakt van de beloofde en broodnodige hervorming van ons openbaar vervoer, laat ze het steeds verder verrotten. In ruil voor torenhoge ticketprijzen krijgen mensen een mager aanbod en gebrekkige dienstverlening. Voor Groen verdienen zowel de Vlamingen als alle mensen die bij De Lijn werken beter dan dit,' besluit Bex.

Lees ons standpunt over mobiliteit