Groen komt met actieplan voor goedkoper, schoner en stipter openbaar vervoer

14 Februari 2019

Groen komt met actieplan voor goedkoper, schoner en stipter openbaar vervoer

"De cijfers van zowel De Lijn als de NMBS zijn aan het einde van de huidige legislatuur slechter dan ooit.”

Met een actieplan reikt Groen de hand naar de tienduizenden pendelaars die dagelijks met trein, tram of bus naar werk of school gaan om het openbaar vervoer gevoelig te verbeteren. Groen focust op drie sporen: een goedkoper, een schoner en een stipter openbaar vervoer. De investeringen, die tijdens de huidige legislatuur sterk daalden, moeten omhoog en de prijzen moeten, dankzij onder andere een BTW-verlaging, omlaag.

Net als de voorbije jaren doopt Groen vandaag Valentijn om tot Valentrein. Met een ludieke actie bedanken 89 lokale Groenafdelingen alle pendelaars, omdat ze het openbaar vervoer nemen. Groen toont ze de partner is van de pendelaars in hun vraag naar een beter openbaar vervoer. "De cijfers van zowel De Lijn als de NMBS zijn aan het einde van de huidige legislatuur slechter dan ooit,” zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "De tevredenheid blijft dalen, de stiptheidscijfers gingen het laatste jaar opnieuw fors omlaag en er wordt stelselmatig minder geïnvesteerd. 3 miljard minder bij de NMBS en dik 300 miljoen bij De Lijn. Toch zien we het aantal pendelaars stijgen. Het is duidelijk: de mensen maken de omslag, maar worden in de steek gelaten door het beleid. Ze komen vaak te laat en vinden geen zitplaats.” Groen heeft een actieplan klaar dat zich richt op drie sporen: een goedkoper, schoner en stipter openbaar vervoer.

Goedkoper

Tickets voor trein, tram en bus goedkoper maken, zet mensen aan om meer het openbaar vervoer te nemen. Toch waren de prijzen nog nooit zo hoog. Daarom stelt Groen voor om de tickets de komende legislatuur te verlagen, onder andere door de BTW op tickets af te schaffen, zoals op dit moment al het geval is in de meerderheid van de Europese landen. De afschaffing van de BTW kan vanaf 2021 als de nieuwe Europese regelgeving van kracht is. De maatregel is quasi budgetneutraal, omdat Infrabel en NMBS de BTW dan ook niet meer kunnen afschrijven bij hun uitgaven. Daarnaast moet er één mobiliteitskaart komen waarmee je vlot alle vormen van openbaar vervoer kan nemen.

Schoner

Terwijl iedereen beseft dat een duurzame omslag nodig is voor klimaat en luchtkwaliteit, loopt ons openbaar vervoer hopeloos achter. In Nederland rijdt elke trein op hernieuwbare energie, bij ons heeft de NMBS nog oude diesellocomotieven. In Nederland rijden op dit moment al meer dan 300 elektrische bussen rond, Vlaanderen telt er drie. Die omslag moet nu gemaakt worden. Voor Groen mag De Lijn in de toekomst enkel nog elektrische bussen aankopen en moeten alle treinen, trammen en bussen vanaf 2030 op hernieuwbare energie rijden.

Stipter

De NMBS snakt naar een grondige modernisering van sporen, treinen en dienstverlening. En ook de trams en bussen van De Lijn hebben nood aan investeringen om het groeiend aantal reizigers stipt en comfortabel te vervoeren. In 2017 reed niet eens de helft van de bussen en trams op tijd. Ook de stiptheidscijfers van de NMBS waren lager dan ooit. Door de jarenlange afbouw van investeringen in het openbaar vervoer zijn de tevredenheidscijfers dan ook lager dan ooit.

“Deze legislatuur werd er bij de spoorwegen 3 miljard bespaard”, zegt Meyrem Almaci. “Bij De Lijn ging het over meer dan 300 miljoen aan besparingen. Op die manier hou je het groeiend aantal reizigers – bij NMBS gaat het over 4% meer in 2018 dan in 2017 - onmogelijk tevreden. Tegen 2030 moeten er bij de NMBS 180.000 zitplaatsen bijkomen. Daarnaast moeten loketten en haltes die in het verleden gesloten werden opnieuw open. En treinen moeten – zeker op de drukke assen – frequenter en langer rijden. Bij De Lijn moeten we de vertramming in en rond de steden voortzetten en maken we overal werk van doorstromingsmaatregelen als vrije tram- en busbanen en verkeerslichtenbeïnvloeding. Op die manier zal Groen ook in de volgende legislatuur dé bondgenoot van de pendelaars zijn en steunen we hen in hun duurzame keuze.”

Meyrem Almaci

Lees ons standpunt over mobiliteit