Diplomaten betalen hun verkeersboetes nog altijd niet. Groen wil gerichte aanpak

28 November 2022

Diplomaten betalen hun verkeersboetes nog altijd niet. Groen wil gerichte aanpak

We verwachten terecht van burgers dat ze zich houden aan de verkeersregels, en hun boetes betalen wanneer ze dat niet doen. Van diplomaten, die een voorbeeldfunctie vervullen, mogen we minstens evenveel plichtbewustzijn verwachten

Het niet betalen van verkeersboetes door diplomaten is een oud zeer, en een probleem dat al jarenlang alleen maar groter wordt. Uit cijfers die Kamerlid Kim Buyst opvroeg bij Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib blijkt nu dat deze er cijfers ten opzichte van vorig jaar opnieuw op achteruit gegaan zijn. ‘Slechts 16% van de boetes wordt betaald,’ zegt Buyst ‘dat is hallucinant.' We verwachten terecht van burgers dat ze zich houden aan de verkeersregels, en hun boetes betalen wanneer ze dat niet doen. We mogen van diplomaten, die een voorbeeldfunctie vervullen, minstens evenveel plichtbewustzijn verwachten.’

Buyst vestigde vorig jaar al de aandacht op het probleem en drong bij toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Wilmès al aan op de noodzaak aan een gerichte aanpak. ‘Wij willen concrete maatregelen gericht op deze doelgroep zodat zij, net zoals elke Belg die een overtreding begaat, hun verkeersboetes betalen’ stelt Buyst.

'We begrijpen best dat de handen van de overheid gebonden zijn door de diplomatieke status. Maar de federale overheid kan van alles doen. We kunnen inzetten op sensibilisatie en druk uitoefenen, zoals Nederland doet.’ voegt Buyst toe. In Nederland worden de boetes voor diplomaten per organisatie gemonitord en gericht opgevolgd. Wanneer er per instelling vaak verkeersovertredingen vastgesteld worden, wordt die instelling aangesproken en kunnen er maatregelen volgen. Zo kan de leidinggevende ontboden worden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat internationaal als een zwaar middel wordt aanzien. Ook kan de opheffing van immuniteit worden verzocht, waarna tot vervolging kan worden overgegaan. In het uiterste geval volgt een laatste waarschuwing alvorens over te gaan tot het verzoek om terugtrekking van de diplomaat in kwestie.

‘Verkeersveiligheid is iets waar iedere weggebruiker belang bij heeft, en waar iedereen aan bijdraagt. Er is geen enkele reden om daar uitzonderingen op te toe te laten’ besluit Buyst.

Lees ons standpunt over verkeersveiligheid en mobiliteit