Groen wil hervorming lerarenopleiding lager onderwijs

09 Februari 2023

Groen wil hervorming lerarenopleiding lager onderwijs

Startende leerkrachten moeten voldoende voorbereid aan hun loopbaan kunnen beginnen.

Dat zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji nadat De Morgen bericht over grote verschillen in de lerarenopleiding voor leerkrachten lager onderwijs naargelang de hogeschool. Uit onderzoek van De Morgen blijkt dat niet elke hogeschool evenveel aandacht besteedt aan vakdidactiek, ofwel op welke manier ze leerstof moeten aanleren.

'De onderwijskwaliteit blijft achteruit gaan. Het is daarom ontzettend belangrijk dat wie voor de klas staat het lesgeven volledig in de vingers heeft. Met een hervorming van de lerarenopleiding kunnen we leerkrachten in spe versterken in hun lesopdracht, wat er ook weer voor zorgt dat ze zich zekerder voelen voor de klas en het onderwijs niet massaal verlaten zoals vandaag vaak gebeurt', aldus Naji.

De groenen pleiten voor een 3-3-2 opleiding voor startende leerkrachten.

In de eerste drie jaar zouden leerkrachten een basisopleiding krijgen met zowel uitgebreide aandacht voor de basisleerstof en praktijkervaring als voor de ondersteunende vakken en vakdidactiek. Tijdens die basisjaren kunnen nieuwe leerkrachten zich de kunst van het lesgeven helemaal eigen maken.

Nadien volgt drie jaar als junior-leerkracht: in deze fase staat de nieuwe leerkracht zelf al voor de klas maar wordt er degelijke ondersteuning en aanvangsbegeleiding voorzien door meer ervaren leerkrachten en de hogeschool.

De laatste stap in de opleiding is meteen ook de meest opvallende. Daarin stellen de groenen de optie tot specialisatie voor met de Educatieve Master Basisonderwijs.

'Ook in het lager onderwijs zijn er leerkrachten die hongerig zijn zich te specialiseren. Met een Educatieve Master Basisonderwijs zouden deze leerkrachten zich verder kunnen verdiepen in vakdidactiek en pedagogie. Met die extra kennis kunnen zij als specialist binnen hun schoolteam een versterkende rol opnemen,' verduidelijkt Naji die erop wijst dat onder meer in het Verenigd Koninkrijk - met een tweejarige induction period - en in Nederland - met de educatieve master primair onderwijs - de lerarenopleiding al hervormd werd.

Naji besluit: 'Ons onderwijs staat vandaag zwaar onder druk. Zowel leerkrachten als leerlingen dragen daar de gevolgen van. Als we ervoor willen zorgen dat de kwaliteit opnieuw verbetert, dan is het cruciaal dat startende leerkrachten voldoende voorbereid aan hun loopbaan kunnen beginnen, zodat ze het volhouden én zodat ze de volgende generatie goed kunnen opleiden. Een hervorming van de lerarenopleiding is daarbij onontbeerlijk.'

Lees hier ons standpunt over onderwijs