'Jobbonus is dure symboolmaatregel'

18 Mei 2022

'Jobbonus is dure symboolmaatregel'

'De jobbonus is in haar huidige vorm een dure symboolmaatregel waarvan de Vlaamse regering op geen enkele manier kan aantonen dat die het effect zal hebben dat ze belooft, namelijk meer mensen aan het werk.' (Björn Rzoska)

Groen-fractieleider Björn Rzoska is scherp voor de jobbonus die vandaag gestemd wordt in het parlement. 'De jobbonus is in haar huidige vorm een dure symboolmaatregel waarvan de Vlaamse regering op geen enkele manier kan aantonen dat die het effect zal hebben dat ze belooft, namelijk meer mensen aan het werk. Dit is pure window dressing', concludeert Rzoska.

Vandaag stemt het Vlaams Parlement over de nieuwe jobbonus: een maatregel waar jaarlijks bijna 200 miljoen naartoe zou gaan, maar waarvan het effect totaal onbekend is. De Groen-fractieleider wijst erop dat als je mensen aan het werk wil krijgen er in de eerste plaats andere drempels weggenomen moeten worden. Rzoska: 'Zowat elke arbeidsspecialist geeft aan dat bijvoorbeeld een tekort aan betaalbare kinderopvang mensen belemmert te gaan werken. Het is veel logischer om in de fundamenten van je samenleving te investeren waarvan je weet dat ze écht effect zullen hebben, dan in dure schijnmaatregelen zoals deze jobbonus'.

Dat de jobbonus niet automatisch toegekend zal worden, maar dat mensen die er recht op zouden hebben een hele administratieve procedure zouden moeten doorlopen, zorgt er helemaal voor dat het voorstel niet levensvatbaar is. 'Hoeveel werknemers heel de administratieve carrousel gaan doorlopen en die bonus effectief gaan opvragen, blijft een open vraag. Daar komt bij dat het risico bestaat dat mensen die de bonus ontvangen mogelijk een promotieval maken: het verlies van bepaalde sociale toelagen omdat ze meer zouden verdienen door de bonus. Wat ze bijkrijgen via de jobbonus, verliezen ze, en zelfs meer, doordat er sociale toeslagen zouden wegvallen. Compleet absurd', stelt Rzoska vast.

Bovendien is er geen afstemming met het federale niveau over de maatregel. Daardoor dreigt de bonus fiscaal te worden afgeroomd op federaal niveau, waardoor 80 procent van de Vlamingen die de jobbonus in theorie zouden krijgen, daar in de praktijk niets van zullen merken. 'De doelstelling van de jobbonus is om de kloof tussen werken en niet werken te vergroten, zodat meer mensen gestimuleerd worden te gaan werken. In realiteit dreigt het een vestzak-broekzakoperatie te worden waar de Vlaming weinig tot niets van zal merken', besluit Rzoska.

> Klik hier voor ons standpunt over werkbaar werk