Kinderopvang 't Sloeberhuisje: Groen stelt zich grote vragen bij procedures Kind & Gezin

15 Maart 2022

Kinderopvang 't Sloeberhuisje: Groen stelt zich grote vragen bij procedures Kind & Gezin

'Bij zulke probleemdossiers zou je verwachten dat Kind & Gezin kan terugvallen op procedures om zulke dossiers nauwgezet en van dichtbij verder op te volgen.' (Celia Groothedde)

Groen-parlementslid Celia Groothedde reageert verbolgen nu blijkt dat Kind & Gezin kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje – de crèche waar vorige maand een baby overleed - niet naar behoren opvolgde en de feiten daarover bovendien verdraaide. 'Niet alleen werd het kinderdagverblijf zeer slecht opgevolgd, Kind & Gezin lijkt nu feiten te hebben verdraaid om dat vooral niet te moeten toegeven. Hoe slecht heeft een minister zijn administratie en procedures op orde, nu blijkt dat het een reflex is om feiten anders voor te stellen?' aldus Groothedde.

Hoewel Kind & Gezin eerder verklaarde dat 't Sloeberhuisje drie jaar verplichte begeleiding kreeg, was dat niet het geval. In realiteit ging het om twintig uur begeleiding op vrijwillige basis - op aanvraag van de uitbaatster - en was er na 2019 geen opvolging meer, hoewel er na die datum nog ernstige klachten bij kwamen aan het adres van 'Opa Sloeber'. 'Hoe fout zit het beleid wanneer een crèche, die ettelijke negatieve verslagen kreeg, geen begeleiding verplicht opgelegd kreeg? De crèche leek zelfs uit het vizier te verdwijnen. Dat er bovendien mist gespuid werd over de gebrekkige opvolging, maakt het helemaal hallucinant,' reageert Groothedde verontrust.

Na 2019 nam Mentes vzw, een koepelorganisatie, de pedagogische begeleiding in Vlaanderen over van Kind & Gezin. Sinds die datum was er niet alleen geen verplichte, maar ook geen vrijwillige begeleiding meer. Groothedde stelt vast dat Mentes het dossier bovendien pas in 2020 ontving van Kind & Gezin. 'Bij zulke probleemdossiers zou je verwachten dat Kind & Gezin kan terugvallen op procedures om zulke dossiers nauwgezet en van dichtbij verder op te volgen. Maar dat is niet gebeurd. Hoeveel van zulke dossiers konden zo ook jarenlang blijven verslechteren? Het aantal vraagtekens en bezorgheden tikt elke dag aan. Zowel de minister als zijn administratie zullen zich moeten verantwoorden in de onderzoekscommissie,' besluit Groothedde.

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang