Regenboogplan: LGBTQIA+-rechten beschermen

14 Mei 2024

Regenboogplan: LGBTQIA+-rechten beschermen

De impact van de groenen binnen de federale regering voor LGBTQIA+personen valt niet te ontkennen. Maar het werk is niet af. Enkel met Groen zetten we opnieuw grote stappen om de rechten van LGBTQIA+ers te beschermen.

Wanneer een extreemrechtse wind opsteekt, moeten we de rechten van LGBTQIA+’ers zoveel mogelijk verzekeren. In de Grondwet, in de klas of in woonzorgcentra. Ons Regenboogplan focust op 5 pijlers.

1) De school moet een veilige plek zijn voor elke leerling 

Meer dan 6 op 10 LGBTQIA+leerlingen voelt zich niet veilig op de speelplaats of in de klas.

👉 Door les te krijgen en te praten over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families, krijgen leerlingen juiste informatie van de scholen én een krachtig signaal. Scholen moeten een veilige en warme plaats zijn voor iedereen, ook LGBTQIA+ leerlingen en leerkrachten.  Uit onderzoek weten we dat als een school wel expliciet hierover spreekt, en wel expliciet werkt aan een veilige omgeving, dat het welzijn van leerlingen (niet alleen LGBTQIA+ trouwens, maar van alle leerlingen) er op vooruitgaat.

👉 We zorgen voor een veilige en inclusieve schoolomgeving: genderinclusieve toiletten, officiële communicatie in genderinclusieve taal, elke 5 jaar onderzoek naar welzijn LGBTQIA+ leerlingen en leerkrachten in secundair onderwijs en in elke school een vertrouwenspersoon rond racisme en discriminatie waar ook LGBTQIA+ leerlingen en leerkrachten terecht kunnen.

👉 In de lerarenopleiding en via bijscholing helpen we leerkrachten om over diversiteit te spreken en hoe ze LGBTQIA+ acceptatie in de school kunnen vergroten.

 

2) Bescherm LGBTQIA+rechten in de grondwet      

De Grondwet moet de gelijke rechten van LGBTQIA+’ers garanderen. Online haat moet écht bestraft worden, want het is algemeen geweten dat haatspraak vaak vooraf gaat aan geweld. Mensen die online haat spuien over LGBTQIA+’ers moeten dus voor de strafrechter komen.

👉 Alle vormen van haatspraak, waaronder homofobie, ook écht bestraffen. We wijzigen de Grondwet (artikel 150) zodat de rechter zich daar gemakkelijker over kan uitspreken. Zo blijven de rechten van LGBTQIA+’ers in ons land beschermd.

👉 De bescherming van LGBTI+-personen verankeren in de Grondwet door de aanpassing van artikel 11. We nemen het verbieden van discriminatie van LGBTQIA+ personen op basis van identiteitskenmerken, waaronder seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken op in de Grondwet. Zo kunnen extreemrechtse en conservatieve krachten deze LGBTQIA+ rechten niet terugdraaien.  

 

3) Discriminatie: één meldpunt en praktijktesten

Wij willen één meldpunt om discriminatie te melden. LGBTQIA+’ers die gediscrimineerd werden, weten niet altijd waar ze meteen terechtkunnen: bij Unia, het Vlaams Mensenrechteninstituut of het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen? Organisaties die vaak goed werk doen, maar het is een doolhof. Daarnaast willen we praktijktesten om LGBTQIA+ discriminatie op te sporen op het werk of in de woningmarkt.

👉 We creëren één loket: een laagdrempelig meldpunt voor alle vormen van discriminatie dat slachtoffers actief helpt en ondersteunt. Slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven worden goed begeleid en vinden makkelijk hun weg naar het discriminatiemeldpunt.

👉 Vlaamse en Brusselse inspectiediensten worden bevoegd om door middel van proactieve praktijktesten en datamining non-discriminatie te handhaven.

 

4) Mentaal welzijn: een interfederaal actieplan

Studie na studie toont aan dat LGBTQIA+’ers zich minder goed in hun vel voelen. Tot 38 procent van trans personen heeft zelfmoordgedachten. Bij holebi’s ligt dat cijfer iets lager. Maar het is duidelijk: het welzijn van LGBTQIA+’ers blijft een zorg, ook al namen hun rechten op papier toe.  Er moet een interfederaal actieplan komen om hun welzijn te vergroten.

👉 We willen een Vlaams en Interfederaal actieplan om het mentaal en psychologisch welzijn van LGBTQIA +personen te vergroten, met bijzondere aandacht voor het welzijn van jongeren en senioren, bv. door te werken aan inclusieve scholen, vrije tijd en sport en in residentiële zorg en thuiszorg.

👉 Maatschappelijk werkers en zorgpersoneel moeten tijdens hun opleiding al meer oog krijgen voor het LGBTQIA+welzijn. We willen zo bijvoorbeeld vermijden dat bewoners van woonzorgcentra terug in de kast moeten kruipen.

 

5) Meer ontwikkelingssamenwerking en een Europese antidiscriminatiewet 

Er moet meer geld naar ontwikkelingssamenwerking gaan om LGBTQIA+’ers beschermen. In minstens 7 landen krijg je de doodstraf als je seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht en in 9 landen verdwijn je dan weer levenslang achter de tralies. Onze diplomaten en humanitaire hulpverleners moeten die LGBTQIA+’ers beschermen. Dat kan door het thema op te nemen in ons buitenlands beleid.

👉 We voeren een sterke en afdwingbare antidiscriminatiewet in die iedereen in Europa beschermt tegen discriminatie.

👉 We trekken de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zo snel mogelijk op tot 0,7 % van het bbp. Er komt meteen een groeipad daar naartoe. Bij het inzetten van de middelen besteden we specifieke aandacht aan gender en LGBTQIA+, vertrekkende vanuit lokale noden en vragen. We werken samen met en ondersteunen het LGBTQIA+-middenveld en mensenrechtenverdedigers in de partnerlanden.

👉 België voert een inclusief buitenlands beleid dat actief aandacht besteedt aan de decriminalisering en bescherming tegen discriminatie van LGBTQIA+-personen. Actoren van het Belgisch buitenlands beleid, zoals diplomaten, krijgen opleidingen over gender en seksuele diversiteit. Er komen ook middelen voor internationale solidariteit met LGBTQIA+ personen.

 

Wat deed de federale regering al voor de LGBTQIA+ers?

We verboden conversiepraktijken, versterkten antidiscriminatiewetten, er kwamen strengere straffen voor geweld op LGBTQIA+’ers, en er kwam een federaal actieplan LGBTQI+, met aandacht voor de veiligheid en het welzijn van alle LGBTQIA+ personen. De impact van de groenen binnen de federale regering voor LGBTQIA+personen valt niet te ontkennen. Maar het werk is niet af. Enkel met Groen zetten we opnieuw grote stappen om de rechten van LGBTQIA+ers te beschermen.

 

Ontdek ons standpunt over diversiteit

Ontdek ons standpunt over ethische thema's