Milieuprotest: Grondwettelijk Hof fluit minister Demir terug

11 April 2023

Milieuprotest: Grondwettelijk Hof fluit minister Demir terug

'Minister Demir bemoeilijkte milieuprotest zo erg dat ze burgers eigenlijk monddood maakte. Het is een opsteker dat het Grondwettelijk Hof hier een stokje voor steekt.'

Door de invoering van een nieuw decreet moest wie een omgevingsvergunning wilde aanvechten voortaan vanaf het begin álle argumenten daarvoor op tafel leggen. Eventuele aanvullingen in de loop van een proces doen, of wanneer je in beroep zou gaan, werd onmogelijk gemaakt. Ook eiste minister Demir voortaan eigenbelang: alleen wie rechtstreeks betrokken was, zou nog kunnen protesteren. Op beide vlakken wordt minister Demir nu teruggefloten door het Grondwettelijk Hof die het artikel vernietigd. 'Minister Demir bemoeilijkte milieuprotest zo erg dat ze burgers eigenlijk monddood maakte. Het is een opsteker dat het Grondwettelijk Hof hier een stokje voor steekt', klinkt het bij een tevreden Mieke Schauvliege (Groen).

In 2021 stemde de Vlaamse meerderheidspartijen het nieuwe decreet dat vastlegde dat burgers voortaan vanaf het begin alle argumenten op tafel moesten leggen wanneer ze protest aantekenden. 'Wie protest wilde aantekenen moest door de eis tot volledigheid als vanzelfsprekend een advocaat onder de arm nemen, een burger kent immers niet het volledige wetboek. Dat maakte protest een stuk moeilijker én duurder, een bewuste strategie van minister Demir om kritische burgers de mond te snoeren', aldus Schauvliege. 'Dat die wetgeving te ver ging, dat bevestigt nu het Grondwettelijk Hof. Dat is een hele opluchting.'

Daarbovenop kon alleen wie direct betrokken was bij de feiten, protest aantekenen. Ook dat element van de wetgeving gaat nu op de schop. 'Pas op het moment dat je eigen gevel inzakt, had je het recht om protest aan te steken tegen grondwaterwinning. Dat is compleet waanzinnig: milieu en natuur zijn van maatschappelijk belang en treffen ons allemaal. Het Grondwettelijk Hof erkent dat nu, gelukkig.'

Schauvliege besluit: 'Dit is een opsteker voor elke burger die onze natuur en ons milieu probeert te beschermen. Zij doen wat de Vlaamse regering in de eerste plaats zélf zou moeten doen. Het zou de Vlaamse regering sieren als ze zich in de toekomst zelf ook wat meer bezighoudt met het beschermen van onze natuur en ons milieu, dan dat ze burgers verhindert te doen wat ze zelf nalaat.'