'Raad van State bevestigt: nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut verhoogt drempels'

01 Juli 2022

'Raad van State bevestigt: nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut verhoogt drempels'

'Steeds meer blijkt het dat het mensenrechteninstituut de zaken nodeloos complex maakt voor burgers.' (Celia Groothedde)

'Steeds meer blijkt het dat het mensenrechteninstituut de zaken nodeloos complex maakt voor burgers', reageert Groen-parlementslid Celia Groothedde na het advies van de Raad van State (RvS) over het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut. Volgens de RvS voert het nieuwe instituut drempels in voor burgers die te maken krijgen met discriminatie in plaats van dat het efficiënter wordt. Dat de regering Jambon blijft volharden in de oprichting van het instituut, vindt Groothedde daardoor onbegrijpelijk. 'Het nieuwe Mensenrechteninstituut moet de Vlaamse exit uit Unia goedpraten. Steeds meer blijkt het echter dat het mensenrechteninstituut de zaken nodeloos complex maakt voor burgers. Het mensenrechteninstituut wordt daarmee uitgehold tot een marketingstunt in plaats van dat het de burger zal helpen in de strijd tegen ongelijkheid.'

Het Groen-parlementslid stipt aan dat hoewel Vlaanderen uit Unia wil stappen, een samenwerking met de organisatie onvermijdelijk zal zijn in de toekomst indien ze haar belofte van een eengemaakt loket voor de burger wil waarmaken. Die samenwerking is nu echter nog niet gegarandeerd, wat de dingen nodeloos complex maakt voor burgers. Zij zullen moeten gaan uitvissen waar ze moeten aankloppen in plaats van dat ze zich allemaal tot Unia kunnen wenden. Zeker in het meertalige Brussel zorgt dat voor veel onduidelijkheid. Bovendien druist het ook in tegen internationale principes die België - ook Vlaanderen dus - mee onderschreven heeft en die vereisen dat er een goede samenwerking is tussen verschillende instellingen.

Groothedde: 'Uit Unia stappen en een nieuw instituut oprichten om vervolgens sowieso te moeten gaan samenwerken met Unia: er zijn efficiëntere manieren om de burger te helpen in de strijd tegen onrecht en discriminatie dan het installeren van bureaucratie. Hier wint werkelijk niemand bij, met uitzondering dan van het Vlaams Belang dat het eerste punt van haar 70-puntenplan gerealiseerd ziet.'

Daar komt bij dat de juridische slagkracht van het nieuwe mensenrechteninstituut kleiner is dan die van Unia. Daar werd eerder al voor gewaarschuwd door adviesraden zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en nu ook door de Raad van State. 'Terwijl Unia als een waakhond gelijke kansen kan afdwingen, dreigt het nieuwe mensenrechteninstituut niet meer te worden dan een tandeloos schoothondje dat juridisch alleen iets kan afdwingen als er collectief belang is. Burgers staan daardoor minder sterk wanneer ze een individuele case hebben, wat vooral de meest kwetsbaren zal treffen. Dit is echt een stap achteruit', betreurt Groothedde.

Volg onze strijd voor gelijke kansen