Zorgbudget: “Nieuwe blaam voor welzijnsbeleid van Wouter Beke

14 April 2022

Zorgbudget: “Nieuwe blaam voor welzijnsbeleid van Wouter Beke

“Het recht op zorg wordt in Vlaanderen geschonden. De Vlaamse regering moet ingrijpen.” (Ann De Martelaer)

Het hof van beroep in Gent oordeelt dat de Vlaamse regering de zorgbudgetten van een tachtigtal volwassenen met een ernstige beperking ten onrechte heeft teruggeschroefd. “Dit is een nieuwe blaam voor minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V)”, aldus Ann De Martelaer (Groen), die de thematiek al jaren op de voet volgt in het Vlaams parlement. “Het recht op zorg wordt in Vlaanderen geschonden. De Vlaamse regering moet ingrijpen.”

“Het is uiteraard een goede zaak dat ouders deze strijd winnen, maar het blijft boven alles een trieste zaak dat mensen met een handicap naar de rechtbank moeten stappen om hun gelijk te halen. Ik heb vroeger al meermaals aangehaald dat de verschillende rechtszaken aangeven dat er slecht beleid wordt gevoerd. De rechtbank oordeelt nu ook dat het beleid effectief faalt.”

De Martelaer hoopt dat de Vlaamse regering met een structureel antwoord over brug komt. “Alle personen met een beperking die hun budget hebben zien verlagen moeten een bijkomende vergoeding krijgen. Het beleid mag niet afhangen van wie sterk genoeg staat om een rechtszaak aan te spannen,” vindt De Martelaer. De Martelaer wijst er overigens op dat er nog procedures boven het hoofd van Beke hangen. Zo stapten GRIP vzw en een aantal benadeelde budgethouders naar de Raad van State.

“Het persoonsvolgend budget is een goed systeem, maar de mensen moeten ook effectief hun geld krijgen”, zegt De Martelaer. Groen pleit ervoor dat de gesloten enveloppe wordt opengebroken. “De Vlaamse overheid moet werken met een open enveloppe financiering. Alle mensen met een ernstige beperking die recht hebben op zorg, moeten dat budget kunnen krijgen. We kunnen niet tolereren dat het recht op zorg van de meest kwetsbare mensen wordt geschonden.”

Lees ons standpunt over gezondheid en welzijn