Groen hoopt op voldoende ambitieuze PFAS-deal

27 Oktober 2022

Groen hoopt op voldoende ambitieuze PFAS-deal

'Bescherming van gezondheid en milieu, dat moet de eerste prioriteit zijn.'

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is benieuwd naar de inhoud van het PFAS-akkoord tussen de Vlaamse regering en milieubewegingen. 'Voor ons is het akkoord geslaagd als er voldaan wordt aan vijf belangrijke voorwaarden, zoals de voorwaarde dat massavervuiler 3M opdraait voor de volledige factuur en dat bescherming van de gezondheid op de eerste plaats wordt gezet. Wij zullen de minister daarover bevragen in het parlement en op basis van onze criteria het dossier ook verder blijven opvolgen', klinkt het bij Schauvliege.

'Jarenlang hebben opeenvolgende Vlaamse regeringen geweigerd om op te treden in het PFAS-schandaal. Met dit akkoord heeft de regering Jambon de kans om voor één keer wel te doen wat nodig is. We hopen erop dat ze die kans niet laat liggen', aldus Schauvliege.

Volgens het Groen-parlementslid zijn er vijf belangrijke voorwaarden om te kunnen spreken van een geslaagd akkoord. Naast bescherming van de gezondheid van de Vlamingen en het milieu, moet het akkoord juridisch waterdicht zijn, moeten alle aanbevelingen uit de onderzoekscommissie uitgevoerd worden en is het voor de groenen een vanzelfsprekendheid dat 3M opdraait voor de volledige kost, dus zowel voor de sanering als de milieu- en gezondheidsschade en het herstel.

Als laatste is Schauvliege ook over Oosterweel duidelijk. 'Alle vervuiling moet aangepakt worden. Dat wil zeggen: de vervuiling op en rond de terreinen van 3M, de Oosterweelsite én de ruimere omgeving. De regering Jambon gaf al herhaaldelijk te kennen dat ze vaart wil maken met de Oosterweelwerken, maar die haast mag de noodzakelijke sanering niet hypothekeren. Bescherming van gezondheid en milieu, dat moet de eerste prioriteit zijn', besluit Schauvliege.

Lees hier ons standpunt over PFAS

Foto: ©bobreijnders