Groen dringt aan op algemeen plafond huurindexering

01 Oktober 2022

Groen dringt aan op algemeen plafond huurindexering

'Het voorstel dat vandaag op tafel ligt plafonneert de huurprijs echter slechts voor een beperkt deel van de huurders. Dat maakt het systeem complex, oncontroleerbaar en daardoor niet meer dan een slag in het water.'

'Het is hoog tijd dat minister van Wonen Diependaele de indexering van de huurprijzen gedeeltelijk stopzet. Het voorstel dat vandaag op tafel ligt plafonneert de huurprijs echter slechts voor een beperkt deel van de huurders. Dat maakt het systeem complex, oncontroleerbaar en daardoor niet meer dan een slag in het water. Het zou veel logischer zijn om een algemeen plafond in te voeren', klinkt het bij An Moerenhout. De Groen-fractie onthield zich daarom bij de stemming van het decreet.

Al in maart riepen Groen op om de indexering op de huurprijzen tijdelijk te plafonneren tot 2 procent. De minister had er toen geen oren naar. Ook het Vlaams Huurdersplatform deed een maand geleden een oproep aan de regering Jambon om de indexering van de huurprijzen onmiddellijk te blokkeren. 'Het is goed dat de geesten van de Vlaamse regering ten lange leste ook gerijpt zijn om de ergste uitschieters te temperen. Dat werd hoog tijd. Maar over de uitwerking ervan stellen we ons grote vragen. Het is erg onzeker of deze maatregel uitgevoerd en gecontroleerd zal kunnen worden.'

Het argument dat een plafond voor de slechtst geïsoleerde woningen een prikkel kan geven om te renoveren, zet Moerenhout weg als onvoldoende. 'Natuurlijk moet er ingezet worden op renovatie en isolatie, daar dringen we al lang op aan. Maar daarvoor is gericht beleid nodig. Dit complexe, graduele systeem zal daar nooit voldoende prikkel voor geven.'

Moerenhout dringt erop aan dat naast een algemeen, tijdelijk plafond op de indexering er vooral ook nood is aan structurele maatregelen op de Vlaamse woningmarkt. 'De wooncrisis in Vlaanderen die al jaren speelt, wordt nu op de spits gedreven door de coronacrisis én de energieprijzencrisis die elkaar in pijnlijk tempo opvolgen. Mensen die het al moeilijk hadden, worden nu zonder medelijden de armoede ingeduwd. Ondertussen staan er al meer dan 180.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. De minister moet ervoor zorgen dat huurders die vandaag een woning hebben die kunnen blijven betalen én ondertussen versneld werk maken van huurpremies en meer sociale woningen voor wie op de wachtlijst staat', besluit Moerenhout.

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen