Gigantisch potentieel zonne-energie blijft onbenut

17 Februari 2023

Gigantisch potentieel zonne-energie blijft onbenut

'De zon mag dan wel schijnen voor iedereen, zonne-energie is allesbehalve beschikbaar voor iedereen. Het is hoog tijd dat de regering Jambon daar verandering in brengt.'

Na een gigantische terugval in 2021 was er opnieuw een groei in zonne-energie in 2022, vooral dankzij een sterke toename bij gezinswoningen. Daarbij vallen grote verschillen tussen de gemeentes op. Lommel produceert met 3503 watt per inwoner veruit het meeste zonne-energie per inwoner, onder meer dankzij een groot zonnepark. Genk was de sterkste stijger in 2022 en in Dilsen-Stokkem worden geschikte zonnedaken het best benut, hoewel die 'topscore' nog altijd slechts 14 procent van het potentieel omvat. 'In 2022 zat zonne-energie opnieuw in de lift, maar een recordjaar werd het niet. Daardoor laat de regering Jambon heel wat goedkope energie links liggen en houdt ze de facturen onnodig hoog', concludeert Groen-parlementslid Staf Aerts die aandringt op een zonnesprint.

Nadat de groei in zonnepanelen in 2021 kelderde, was er opnieuw een stijging te zien in 2022. De dure energieprijzen door de oorlog in Oekraïne zitten daar ongetwijfeld voor iets tussen. Maar ondanks de hoge nood aan meer zonne-energie om onze energieonafhankelijkheid te verzekeren en de facturen betaalbaar te houden, was 2022 geen recordjaar en wordt nog lang niet al het potentieel benut. 'Vlaanderen beschikt over een gigantisch potentieel aan zonne-energie, maar zelfs na de toename van 2022 blijft nog altijd meer dan 90 procent van de geschikte daken onbenut', hekelt Aerts.

Opvallend zijn ook de grote verschillen tussen provincies en gemeentes onderling. Terwijl Dilsen-Stokkem als topscoorder 14 procent van het zonnepotentieel van woningen in de gemeente benut, stranden hekkensluiters Herstappe en Machelen op minder dan 3 procent. 'Het zou interessant zijn als de regering Jambon onderzoekt of er oorzaken gelinkt kunnen worden aan die grote verschillen om vervolgens obstakels weg te nemen', aldus Aerts.

Dat het beleid aangescherpt moet worden en de doelstellingen hoger, dat is voor het Groen-parlementslid evenwel duidelijk. 'Cijfers liegen niet. Minister Demir kondigde trots aan dat het aantal zonnepanelen blijft toenemen en elk zonnepaneel erbij is een stap vooruit, maar doen alsof 2022 een groot succes was, is hetzelfde als Tia Hellebaut feliciteren omdat ze over een lat van tien centimeter is gesprongen', klinkt het bij Aerts die daarbij verwijst naar ander Europese landen. Zowel in Duitsland als in Luxemburg, Nederland en Denemarken kwam er per inwoner meer extra vermogen bij. In Denemarken zelfs meer dan het drievoud van Vlaanderen.

'Er is veel meer mogelijk op vlak van zonne-energie dus de ambitie moet omhoog en de resultaten moeten beter', concludeert Aerts. Terwijl de regering Jambon streeft naar een groei van 450 megawatt per jaar, is het volgens de sector mogelijk om die ambitie te verdubbelen tot 900 megawatt per jaar. 'De zon mag dan wel schijnen voor iedereen, zonne-energie is allesbehalve beschikbaar voor iedereen. Het is hoog tijd dat de regering Jambon daar verandering in brengt', besluit Aerts.

Blijf op de hoogte van het werk van Staf Aerts