Haal het armoedeverhaal uit de statistieken

15 September 2022

Haal het armoedeverhaal uit de statistieken

De opeenvolgende crisissen die ons land kent legt het armoedeprobleem elke dag een beetje meer bloot.

"De opeenvolgende crisissen die ons land kent legt het armoedeprobleem elke dag een beetje meer bloot", zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji naar aanleiding van de presentatie van de Armoedebarometer 2022 van Decenniumdoelen. Dit platform van armoedeorganisaties, vakbonden, mutualiteiten en het brede Vlaamse middenveld, analyseert elk jaar de armoedecijfers.

"Met cijfers kan je veel bewijzen, maar ze vertellen vaak niet het hele verhaal", aldus Naji. "In 2021 zijn de armoedecijfers en bepaalde indicatoren rond werk en kinderarmoede gedaald. Wat op zich hoopvol nieuws zou moeten zijn. Maar op basis van verhalen van mensen in het veld, die dagelijks in contact staan met mensen via de OCMW's of voedselbanken, weten we dat de dalende armoedecijfers verbergen dat er steeds meer nood is aan financiële hulp bij veel gezinnen, vooral uit de lage middenklasse."

Decenniumdoelen concludeert dat we vandaag leven op een kruispunt: "Een kruispunt naar meer of minder gelijkheid, naar meer of minder armoede. De nasleep van corona, de energiecrisis, de inflatiecrisis, de economische onzekerheid en de aanstormende klimaatcrisis verplicht elke samenleving antwoorden te zoeken. Een scharnierperiode waar de keuzes voor solidariteit en herverdeling de enige antwoorden zijn voor een leefbare samenleving."

Groen ondersteunt deze schreeuw. "Alle alarmbellen op elk beleidsniveau zouden al lang moeten afgaan", verklaart Naji. "De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Het is tijd dat het armoedeverhaal uit de statistieken wordt gehaald en er nu concreet actie wordt ondernomen om de kloof te dichten. Anders verliezen we hele generaties aan een leven in armoede."

Verhogen van inkomens door besteding van welvaartsenveloppe

Groen onderschrijft de eisen van Decenniumdoelen. "Een fatsoenlijk inkomen voor iedereen is prioriteit", besluit Naji. " Iedereen voelt de gevolgen van de inflatie rechtstreeks aan de kassa, ook mensen die al met pensioen zijn of een andere sociale uitkering krijgen."

Vandaag (15 september) is de deadline voor de sociale partners om tot een akkoord te komen over de besteding van de welvaartsenveloppe. Er ligt zo'n 900 miljoen euro klaar om de welvaart te verbeteren maar het dossier zit volledig geblokkeerd omdat men de besteding van de centen van de welvaartsenveloppe wil koppelen aan de lopende loononderhandelingen.

"Voor Groen is dit niet minder dan het gijzelen van uitkeringen", verklaart Naji. "Waarom moeten mensen met een leefloon of pensioen wachten op een verhoging van hun uitkering, omdat vakbonden en werkgevers het niet eens raken? Zeker in deze crisisperiode moeten we ervoor zorgen dat iedere euro die klaarligt onmiddellijk rechtstreeks bij de mensen terecht komt."

Energieprijzen drukken

Voor een gezin uit de lagere inkomensgroepen betekenen de inflatie-opstoot en de energiecrisis een armoedeval. "Wij blijven inzetten op het sociaal tarief als maatregel om de laagste inkomens te beschermen", aldus Naji. Groen wil het sociaal tarief structureel te verankeren. Overwinsten afromen laten terugstromen naar de mensen zodat er een duidelijk effect is op de energiefactuur, inzetten op een Europees prijsplafond en een basispakket energie zijn voor Groen maatregelen die genomen moeten worden om de facturen te verlichten.

Een warme woning

Tenslotte kijkt ook Groen op lange termijn en kunnen er nog grote winsten gehaald worden door de renovatie van de Vlaamse woningen. Volgens het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap VEKA voldoet in 2021 slechts 5,6% van de ongeveer 3 miljoen Vlaamse wooneenheden (huizen en appartementen) het energielabel A. "Er moeten dus nog bijna 2,9 miljoen woningen grondig gerenoveerd worden in 30 jaar tijd. Dat betekent minstens 100.000 woningen per jaar", aldus Naji. "Tijd om niet één maar meerdere tandjes tot zelfs een heel gebit bij te steken." Groen wil dat de Vlaamse regering verhuurders op de private huurmarkt nog meer gestimuleerd en verplicht worden om energiezuinig te renoveren. "Elke inspanning in renovatie levert onmiddellijk op in een verlaging van verbruik en dus een lagere energiefactuur."

Lees wat Groen wil doen tegen armoede