Expertennota: ‘Goede basis voor noodzakelijke, rechtvaardige en groene fiscale hervorming’

05 Juli 2022

Expertennota: ‘Goede basis voor noodzakelijke, rechtvaardige en groene fiscale hervorming’

"Verlaag de lasten op arbeid. Versterk daarnaast de koopkracht van de meest kwetsbaren en de laat de sterkste schouders via vermogenswinsten meer bijdragen. Dat is eerlijker en rechtvaardiger. Maak de fiscaliteit ook groener en maak ze eenvoudiger. Wij staan klaar om in de regering de nodige stappen te zetten." (Jeremie Vaneeckhout)

Voor Groen zitten er heel wat interessante elementen in de Algemene Visienota voor de fiscale hervorming van Prof. Mark Delanote (UGent), die vandaag op een symposium werd voorgesteld. Voor de partij liggen er nu genoeg elementen op tafel om eindelijk werk te maken van de noodzakelijke, rechtvaardige en groene fiscale hervorming.

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout: "Verlaag de lasten op arbeid. Versterk daarnaast de koopkracht van de meest kwetsbaren en de laat de sterkste schouders via vermogenswinsten meer bijdragen. Dat is eerlijker en rechtvaardiger. Maak de fiscaliteit ook groener en maak ze eenvoudiger. Wij staan klaar om in de regering de nodige stappen te zetten."

Federaal kamerlid en expert financiën, Dieter Van Besien: "Wat Groen al jaren zegt komt een stap dichterbij: we verlagen de belasting op arbeid zodat de mensen op het eind van de maand netto meer overhouden. Grote vermogens en grote vervuilers zullen meer bijdragen."

De lasten op arbeid zijn voor Groen te hoog. Wie werkt en onderneemt, houdt daar te weinig van over. Loon uit arbeid krijgen gebeurt het best in centen, mensen kunnen dan zelf beslissen waar ze dit aan besteden. Het is dan ook absurd dat we systemen van tankkaarten in stand houden. De enorme complexiteit van de Belgische fiscaliteit zorgt voor administratieve lasten, milieukosten, ongelijke behandelingen en kost de samenleving handenvol geld. Zo is het bijvoorbeeld niet te verantwoorden dat de meerwaarde op aandelen niet belast is in ons land terwijl iedere inkomst uit arbeid stevig belast wordt.

“Een grote belastingverlaging op arbeid, gefinancierd met het verdwijnen van fiscale koterij en een verschuiving naar vermogenswinsten en vervuiling is exact wat Groen al vele jaren nastreeft. De Vivaldi-partijen vonden elkaar in de ambitie om hier iets aan te doen”, bevestigt Jeremie Vaneeckhout.

De krijtlijnen van een brede fiscale hervorming werden opgenomen in het regeerakkoord. Het rapport van Prof. Delanote en het rapport voor de vergroening van de fiscaliteit zijn nu het startpunt voor de politieke onderhandelingen binnen de regering.

Ontdek ons standpunt over belastingen