Opnieuw recordcijfer vacatures kinderopvang

20 Februari 2023

Opnieuw recordcijfer vacatures kinderopvang

'De huidige werkomstandigheden schrikken huidige en toekomstige kindbegeleiders af: ze kunnen, durven en willen deze mooie job in deze omstandigheden niet doen en dat is begrijpelijk ook.'

Na het record van 2021 met 6267 vacatures, steeg dat aantal in 2022 verder door tot 6912 vacatures, ondanks de maatregelen die werden genomen na de onderzoekscommissie over de kinderopvang. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Celia Groothedde opvroeg in het parlement. 'Sinds de crisis in de kinderopvang uitbrak, was het personeelstekort aanpakken voor minister Crevits naar eigen zeggen prioriteit. Pas dan wil ze praten over de verlaging van het aantal kinderen per begeleider. Deze nieuwe cijfers bewijzen echter dat je het personeelstekort niet kan oplossen zonder óók de werkomstandigheden te verbeteren.' Groothedde pleit ervoor dat minister Crevits opvanginitiatieven die dat willen nu al de mogelijkheid geeft om de kindnorm te verlagen en zo de job aantrekkelijker te maken.

Terwijl het aantal vacatures in 2021 nog alle records brak, blijkt de situatie er eind 2022, een jaar verder in de crisis, nog dramatischer uit te zien: eind vorig jaar waren er bijna 7000 vacatures in de kinderopvang, opnieuw een stijging van bijna 10 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal vacatures verbindt Groen aan de werkomstandigheden in de kinderopvang, die de Vlaamse regering via decreet van 2012 veel zwaarder maakte: in plaats van 6 à 7 kinderen per begeleider moesten kindbegeleiders voor 8 à 9 kinderen per begeleider zorgen. Mede daardoor verviervoudigde het aantal vacatures van 2013, toen er 'maar' 1756 vacatures open stonden, naar vandaag.

Dat de regering er niet in slaagt de crisis te keren, toont zich ook op het terrein. Het Agentschap Opgroeien sluit elke week nieuwe kinderopvanginitiatieven om veiligheidsredenen, maar veel vaker moet de sector zelf op eigen initiatief uren inperken of crèches sluiten omdat ze simpelweg de mensen niet hebben om verder te werken. 'Minister Crevits wou eerst het aantal vacatures verminderen en dan pas de werkomstandigheden aanpakken. Maar dat is onmogelijk. De huidige werkomstandigheden schrikken huidige en toekomstige kindbegeleiders af: ze kunnen, durven en willen deze mooie job in deze omstandigheden niet doen en dat is begrijpelijk ook', hekelt Groothedde. 'Als minister Crevits het personeelstekort wil aanpakken, dan zal ze óók de werkomstandigheden moeten verbeteren en de kindnorm dringend moeten verlagen.'

Geef kans op menselijker werk
Groothedde pleit ervoor kinderopvanginitiatieven aan een lagere kindnorm te laten werken als ze dat zelf willen. Tijdens de begrotingsplenaire verklaarde minister-president Jambon dat 'het geld er is', maar dat de regering eerst het personeelstekort wil aanpakken, net zoals minister Crevits benadrukte. Groothedde stelt daarom voor dat de regering een open call doet voor kinderopvanginitiatieven die meer personeel willen aanwerven zodat het aantal kinderen per begeleider kan dalen. Concreet betekent dit dat wie met een lagere kindnorm wil werken, er de financiële ondersteuning van de regering voor krijgt, van het moment dat ze er de mensen voor vinden.

'Volgens de Vlaamse regering is er een groot personeelstekort, er zijn geen mensen te vinden. Volgens ons klopt dat niet: veel mensen verlaten de kinderopvang of willen er zelfs niet in starten doordat de omstandigheden zo zwaar zijn. Door via zo'n open call crèches de kans te geven personeel te zoeken met het vooruitzicht van betere werkomstandigheden, zal snel duidelijk worden of er écht een personeelstekort is, het personeelstekort in de hand wordt gewerkt door de hoge werkdruk. Wij denken dat onder aangepaste omstandigheden mensen wél in deze mooie sector willen werken', besluit Groothedde.

Volg het nieuws van Celia op de voet