'Regering moet snel onderwijs voor kinderen op de vlucht voorbereiden'

03 Maart 2022

'Regering moet snel onderwijs voor kinderen op de vlucht voorbereiden'

'In 2015 was er een grote nood aan traumapsychologen om de kinderen uit oorlogsgebied de nodige zorg te verlenen. Ook daar zal nu nood aan zijn' (Elisabeth Meuleman)

De oorlog in Oekraïne doet heel wat mensen het land ontvluchten. Ook in Vlaanderen komen nu al dagelijks honderden mensen toe. Het merendeel van de vluchtelingen zijn families, en vrouwen met kinderen. Volgens voorlopige schattingen zijn 20 tot 40 procent van alle Oekraïense vluchtelingen die nu ons land binnenkomen minderjarig. Dat betekent dat ze ongeacht hun statuut vanaf dag één recht hebben op onderwijs in ons land. ‘Het is aan minister Weyts om nu zeer snel de nodige stappen te zetten om het onderwijs hierop voor te bereiden en te ondersteunen’ zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Uit voorgaande vluchtelingencrisissen en meer bepaald de vluchtelingencrisis in 2015 kunnen heel wat lessen getrokken worden. Zo weten we dat de druk bij het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen (OKAN) zal toenemen. 'Minister Weyts moet snel duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn en welke budgetten voorzien worden, zodat scholen gepast en voldoende onthaalonderwijs kunnen inrichten.'

Het Groen-parlementslid wijst erop dat door de grote solidariteit van burgers - die aanbieden vluchtelingen thuis op te vangen - er niet alleen in de centrumsteden nood aan OKAN-klassen zal zijn. 'Net als in 2015 moet er ingezet worden op OKAN-klassen in het hele land en is er nood aan extra middelen voor leerlingenvervoer, zodat alle kinderen op school geraken.' Die steun moet er niet alleen zijn voor kinderen vanaf vijf jaar, maar ook voor kleuters, vindt Meuleman. In het verleden werd een tijdelijke regeling voor kleuters uitgewerkt, waardoor ook zij gefinancierd konden worden. Groen vraagt om die regeling te heractiveren en uit te breiden zodat alle nieuwe kleutertjes die nu als vluchteling instromen ook ondersteund worden in de klas.

Psychologische ondersteuning
Naast onderwijs wijst Meuleman ook op het belang van psychologische ondersteuning. 'In 2015 was er een grote nood aan traumapsychologen om de kinderen uit oorlogsgebied de nodige zorg te verlenen. Ook daar zal nu nood aan zijn,' beklemtoont Meuleman. 'Deze kinderen zijn in vreselijke omstandigheden hun thuis ontvlucht. School en routine kunnen voor een klein beetje normaliteit zorgen voor deze kinderen, maar daarnaast zullen ze ook nood hebben aan professionele begeleiding om deze ingrijpende veranderingen te verwerken,' benadrukt Meuleman.

Lees hier ons standpunt over onderwijs