Groen opent de 'war on fraud': tot 12 miljard extra opbrengsten mogelijk

12 Mei 2023

Groen opent de 'war on fraud': tot 12 miljard extra opbrengsten mogelijk

Extreem rijken bezitten meer dan ze ooit kunnen uitgeven, terwijl anderen elke dag moeten puzzelen om rond te komen.

In het najaar van 2021 legden de zogenaamde Pandora Papers opnieuw grootschalige internationale fraude bloot. Meer dan 1.000 rijke Belgen duiken op in malafide offshore constructies, met een sterke vertegenwoordiging van de diamantsector.

"Fiscale ontwijking en fraude kosten ons land jaarlijks 20 á 30 miljard euro. Dat is 4.300 tot 6.400 euro per huishouden, per jaar. Dat is evenveel als er in ons land jaarlijks aan onderwijs wordt besteed. Dit moet gedaan zijn," benadrukt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Groen legt een plan op tafel tegen de 'war on fraud' en wil hiermee tot 12 miljard euro extra ophalen per jaar.

Zorgeloze zorg, toegang tot betaalbare, hernieuwbare energie, onderwijs dat kansen versterkt, investeren in een gezonde, groene buurt en planeet,…. De opdracht voor de overheid is de komende decennia groot. Net dan moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen: de grote vermogens en niet de langdurig zieken, werkenden, huisouders, werklozen.

"Mensen die wél eerlijk bijdragen, zijn de dupe van fiscale ontwijking en fraude. En zij die het doen? Dat zijn de superrijken die ermee wegkomen. Extreme rijkdom is stilaan een maatschappelijk probleem. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Extreem rijken bezitten meer dan ze ooit kunnen uitgeven, terwijl anderen elke dag moeten puzzelen om rond te komen," aldus Vaneeckhout.

Groen berekende dat als we de strijd tegen fiscale fraude op hetzelfde niveau als onze buurlanden kunnen zetten we een meeropbrengst halen van 8 tot 12 miljard euro per jaar.

"We voeren de strijd tegen fiscale fraude stevig op om dit onrecht te keren. We maken eindelijk de noodzakelijke vuist tegen fiscale fraude," zegt Vaneeckhout.

Concrete acties:

  • Meer middelen en personeel bij de diensten van de FOD Financiën, politie en justitie zodat de pakkans vergroot en iedereen eerlijk zal bijdragen. "Eén inspecteur bij de Bijzondere Belastinginspectie verdient de eigen loonkost in het tienvoud terug. Het is noodzakelijk om die diensten te versterken."
  • We schaffen het bankgeheim volledig af
  • We stoppen met de mogelijkheid om een proces af te kopen en maken zo een einde aan klassenjustitie. De verruimde minnelijke schikking maken we onmogelijk
  • We zetten belastingverdragen met landen als de Verenigde Arabische Emiraten stop
  • De overheid moet in eigen boezem kijken: we vereenvoudigen onze fiscaliteit en maken die rechtvaardiger zodat fiscale fraude moeilijker en minder lucratiever wordt

"De spelregels moeten scherper, de pakkans moet hoger en de strafmaat duidelijker zodat frauderen niet langer loont en iedereen een eerlijke bijdrage doet aan onze samenleving," besluit Vaneeckhout.

Ontdek ons standpunt over belastingen