Groen bezorgd over plannen voor structureel afstandsonderwijs

20 Oktober 2022

Groen bezorgd over plannen voor structureel afstandsonderwijs

'We vrezen dat de minister in afstandsonderwijs een oplossing ziet voor het lerarentekort en de hoge energiefacturen. Maar bestaande problemen los je niet op door ze in te wisselen met andere problemen.'

Onderwijsminister Ben Weyts wil de mogelijkheid tot afstandsonderwijs in het secundair onderwijs structureel maken. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman is erg bezorgd over die plannen die inhouden dat volledige vakken zonder contactmomenten georganiseerd zullen kunnen worden. 'Tijdens de coronacrisis was afstandsonderwijs een noodzakelijk kwaad waar de gevolgen op sociaal en cognitief vlak nog altijd nazinderen: zowel de leerachterstand als het welzijn van de leerlingen ging er sterk op achteruit. Dat minister Weyts desondanks tot veertig procent van de lesuren in afstandsonderwijs mogelijk wil maken, baart ons dus grote zorgen', klinkt het bij Meuleman.

Minister Weyts werkt aan een kader om afstandsonderwijs mogelijk te maken in het secundair onderwijs. Scholen zouden toegelaten worden om tot veertig procent van de onderwijstijd op afstand te geven, met een lager percentage voor de eerste en tweede graad. 'We vrezen dat de minister in afstandsonderwijs een oplossing ziet voor het lerarentekort en de hoge energiefacturen. Maar bestaande problemen los je niet op door ze in te wisselen met andere problemen. De coronacrisis leerde ons dat afstandsonderwijs een negatieve impact heeft op de leerresultaten en het welzijn van jongeren. De minister lijkt daar doof en blind voor te zijn', hekelt Meuleman. Ook bij leerkrachten is er geen draagvlak voor het systeem. Dat bleek uit een bevraging via het digitaal platform Teachertapp waarin de stelling deze week werd voorgelegd.

Eerlijke kans
Voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie, die bijvoorbeeld thuis geen computer of rustige plek hebben om te leren, is naar school kunnen gaan cruciaal. Zij zouden hard getroffen worden als minister Weyts zijn plannen doorzet. Meuleman: 'Als plots bijna de helft van de lessen vanop afstand georganiseerd zouden worden, ontneemt minister Weyts kwetsbare leerlingen een eerlijke kans op onderwijs. Dat is absurd. De minister zou ongelijkheid moeten wegwerken in plaats van die te versterken.'

Het Groen-parlementslid merkt bovendien op dat het initiatief lijnrecht ingaat tegen minister Weyts zijn eigen principes. 'Sinds het begin van de coronacrisis zegt de minister dat scholen kost wat kost open moeten blijven, hij was bereid daar gezondheidsrisico's voor te nemen. Dat hij nu het omgekeerde bepleit en van afstandsonderwijs het nieuwe normaal wil maken, is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen', besluit Meuleman.

Lees hier ons standpunt over onderwijs