Groen wil taks op privéjets

03 Augustus 2022

Groen wil taks op privéjets

'Een gemiddelde vlucht van vier uur in een privéjet stoot evenveel CO2 uit als de gemiddelde Europeaan in een heel jaar. In tijden van een gigantische klimaatcrisis vinden we het vanzelfsprekend dat wie kiest voor een privéjet, die buitensporige uitstoot compenseert.' (Nadia Naji)  

Ondanks de gigantische CO2-uitstoot die ze veroorzaken, zit het aantal mensen dat met een privéjet op vakantie gaat in de lift. Tussen 2015 en 2019 steeg de uitstoot van Europese privéjets met 31 procent en na het coronajaar 2020 lijkt die stijging zich verder te zetten. Groen-covoorzitster Nadia Naji pleit ervoor die evolutie een halt toe te roepen met een taks op privéjets. 'Een gemiddelde vlucht van vier uur in een privéjet stoot evenveel CO2 uit als de gemiddelde Europeaan in een heel jaar. In tijden van een gigantische klimaatcrisis vinden we het vanzelfsprekend dat wie kiest voor een privéjet, die buitensporige uitstoot compenseert', klinkt het bij Naji.

Als je de berekening maakt per passagier zijn privéjets tot 14 keer meer vervuilend dan commerciële vliegtuigen en zelfs 50 keer meer vervuilend dan treinen. Toch blijven ze quasi volledig vrijgesteld van belastingen. Privéjets vallen niet onder de Europese emissiehandel en kerosine is nog steeds onbelast. De vliegtaks die de federale regering eerder invoerde is niet in verhouding tot de massavervuiling van de privéjets vinden de groenen, die privéjets een forsere taks willen opleggen. 'Als je de wereld wil ontdekken, zou de meest ecologische keuze de goedkoopste en meest logische keuze moeten zijn. Dat vluchten met privéjets quasi onbelast zijn, staat daar volledig haaks op', aldus Naji. De covoorzitster van Groen pleit ervoor om het advies van de Europese NGO Transport & Environment te volgen en privéjets te belasten met tarieven vergelijkbaar aan degene die Zwitserland heeft, dat wil zeggen ten minste 3000 euro. Het precieze bedrag zou telkens afhangen van de vluchtafstand en het vliegtuiggewicht.

De voorbije weken liet de klimaatcrisis zich wereldwijd al ongenadig hard voelen in de vorm van droogte, hitte en natuurbranden. Bovendien is het opvallend dat privéjets twee keer zo vaak gebruikt worden voor zeer korte reizen van minder dan 500 kilometer in vergelijking met vluchten in de commerciële luchtvaart. 'Privéjets pompen gigantische hoeveelheden CO2 de lucht in, terwijl er alternatieven voor handen zijn. Wie niettemin kiest voor een privéjet willen we dus in verhouding tot de extra uitstoot laten bijdragen', legt Naji uit.

De Groen-covoorzitster pleit ervoor dat de opbrengsten van de taks - geschat op enkele honderden miljoenen - ingezet worden om alternatieven uit te bouwen en te stimuleren, waar veel meer mensen gebruik van kunnen maken en die klimaatvriendelijker zijn. 'Een jettaks zou het gebruik van privéjets sterk ontmoedigen én de opbrengsten kunnen slim ingezet worden om bijvoorbeeld het internationaal treinnetwerk verder uit te bouwen. Vlotte, goedkopere treinverbindingen wereldwijd, het zal het beste argument zijn om steeds meer mensen te overtuigen om meer te treinen en minder te vliegen', besluit Naji.

Lees ons standpunt over mobiliteit