Uitbreiding geboorteverlof groot succes

25 Maart 2023

Uitbreiding geboorteverlof groot succes

Dankzij de Vivaldi-regering werd het geboorteverlof voor vaders en meeouders sterk uitgebreid. Die uitbreiding blijkt nu al een succes.

Dankzij de Vivaldi-regering werd het geboorteverlof voor vaders en meeouders sterk uitgebreid. Die uitbreiding blijkt nu al een succes. De extra dagen worden meestal opgenomen. Dat leren nieuwe cijfers opgevraagd door Kamerlid Kristof Calvo (Groen) bij federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

“Dankzij de uitbreiding kunnen vaders en meeouders meer tijd doorbrengen met hun pasgeboren kind: gemiddelde bijna vier dagen meer in 2021 dan in de jaren ervoor. Dit zijn zeer positieve cijfers, zeker omdat de uitbreiding nog maar recent is beslist. Deze extra tijd is belangrijk voor beide ouders én voor het kind. Ik kan alleen maar hopen dat we ook dit jaar een sterke stijging zullen zien. De uitbreiding heeft nu al effect. Aangezien het recht nog verder wordt uitgebreid, zal dat effect nog toenemen”, aldus Kristof Calvo.

In 2019 en 2020, toen werknemers nog recht hadden op maximaal 7 dagen geboorteverlof ten laste van het Riziv (82 procent van het brutoloon), gebruikten ze gemiddeld 6,82 dagen. In 2021, na de uitbreiding van het geboorteverlof, gebruikten werknemers gemiddeld 10,63 dagen van de 12 dagen. De eerste drie dagen van het geboorteverlof betaalt de werkgever het volledige loon uit.

De stapsgewijze verdubbeling van het geboorteverlof is één van de belangrijke sociale verwezenlijkingen van de Vivaldi-. Al in 2019 diende de groene fractie in de Kamer een wetsvoorstel in. De maatregel kreeg uiteindelijk ook een plek in het regeerakkoord. Vrijwel meteen na het aantreden van regering keurde de regering en het parlement al een wet goed die een uitbreiding van het geboorteverlof naar 15 dagen in 2021 en naar 20 dagen in 2023 mogelijk maakte.

Volgens onderzoek van de OESO heeft vaderschapsverlof een positief langetermijneffect op de betrokkenheid van de vaders bij de opvoeding van hun kinderen. Het versterkt ook de cognitieve en emotionele vaardigheden van kinderen.

Een belangrijk aandachtspunt blijft het toegankelijk maken van het geboorteverlof voor iedereen. Op dit momenten hebben we immers slechts weinig zicht op hoeveel vaders en meeouders geen geboorteverlof durven nemen omdat ze repercussies op hun werk vrezen. Ook hebben we geen goed zicht op het aantal vaders en meeouders dat enkel de eerste drie dagen opneemt omdat ze zich het loonverlies tijdens de volgende dagen niet kunnen veroorloven.

Calvo: "Ik hoop in de toekomst ook zicht te krijgen op deze specifieke gegevens. Zonder deze cijfers varen we immers voor een deel blind, en riskeren we dat juist gezinnen die zich in sociaaleconomisch moeilijkere omstandigheden bevinden, niet volwaardig van het recht op geboorteverlof kunnen genieten".


Zie voor meer info: https://www.demorgen.be/snelnieuws/belangrijk-voor-de-ouders-en-het-kind-langer-geboorteverlof-voor-vaders-is-een-succes~b53c1e80/  

Ontdek hier hoe Groen kinderen en jongeren wil ondersteunen