Groen wil vaccinatieverlof voor alle werknemers, ook in de privé

25 September 2022

Groen wil vaccinatieverlof voor alle werknemers, ook in de privé

Tegen corona strijden we allemaal samen, het vaccin helpt ons daarbij. Werkgevers hebben ook belang bij een succesvolle herfstcampagne.

Meer dan de helft van de volwassen Vlamingen kreeg ondertussen een uitnodiging voor de herfstprik in de bus. Ondertussen lieten 385.564 van hen zich al vaccineren tegen het coronavirus, maar blijft het een taak van de overheid die prik ook voor de rest van hen zo snel en gemakkelijk mogelijk aan te bieden. Kristof Calvo, federaal Kamerlid voor Groen, roept minister van werk Pierre-Yves Dermagne daarom op om het vaccinatieverlof, net als in eerdere campagnes, voor alle werknemers door te voeren.

Om de vaccinatiegraad aan te wakkeren, was er tijdens de voorgaande campagnes recht op een klein verlet voor werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus, het zogenaamde vaccaninatieverlof. Vandaag is dat niet meer zo. Op initiatief van Vice-Premier Petra De Sutter werd dat ondertussen wel geregeld voor ambtenaren. Over het doorvoeren van zo’n zelfde regeling voor de privésector vroeg Pierre-Yves Dermagne advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR), die de federale overheid adviseert op sociale vraagstukken en de collectieve arbeidsovereenkomsten sluit. Binnen die instelling liggen de werkgevers momenteel dwars om het vaccinatieverlof terug in te voeren.

Kristof Calvo vindt het verzet van de werkgever een spijtige zaak “Tegen corona strijden we allemaal samen, het vaccin helpt ons daarbij. De werkgevers hebben zelf belang bij een succesvolle herfstcampagne. Het zal sowieso al moeilijker zijn om mensen te motiveren, het wegvallen van het vaccinatieverlof maakt dat alleen maar lastiger.” Calvo benadrukt ook dat de regering niet veel tijd heeft om te treuzelen rond deze kwestie. “De herfstcampagne loopt al volop. We kunnen niet blijven wachten op een akkoord in de NAR, terwijl het moment aan ons voorbij gaat.”

Zolang het niet formeel geregeld is, zal het voor sommige werknemers minder gemakkelijk zijn om aan een herfstprik te raken. Zeker voor wie geen flexibele werkuren heeft, of niet af en toe van thuis uit kan werken en een prik in een pauze kan plannen. Zij moeten het vaccin buiten de werkuren inplannen, en juist die slots zijn in de vaccinatiecentrum het snelst volboekt. “Het creëert een drempel voor werknemers in de privésector, die voor ambtenaren wel al weggewerkt is” concludeert Calvo.

> Klik hier voor ons standpunt over werkbaar werk