Groen wil een pakketje 'verlof' voor elk kind, ongeacht hoeveel ouders er zijn

13 Februari 2023

Groen wil een pakketje 'verlof' voor elk kind, ongeacht hoeveel ouders er zijn

Niet meer dan fair dat elk kind evenveel tijd krijgt met de ouders, of dat er nu één of twee zijn.

Op Valentijn, de feestdag voor koppels, legt Groen covoorzitster Nadia Naji een voorstel voor alleenstaande ouders op tafel.

"Valentijn is het feest van de liefde, en liefde is niet alleen voor koppels. Daarom vraagt Groen vandaag aandacht voor alleenstaande ouders in ons land. 45% van Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden, maar het beleid gaat nog steeds te veel uit van het traditionele gezinsmodel met tweeverdieners. Wij willen expliciet meer aandacht voor de steeds groter wordende groep van alleenstaanden."

Vorige week kwam het nieuws dat Imke Courtois als alleenstaande binnenkort moeder zal worden. Een paar maanden geleden beviel de Leuvense schepen Lies Corneillie van een zoontje, als alleenstaande. Er zijn in Vlaanderen nooit eerder zoveel aanvragen geweest om bewust alleenstaande moeder te worden. Een derde meer aanvragen dan voor de coronapandemie en vergeleken met vijf jaar geleden gaat het bij sommige centra om een verdubbeling.

"Een steeds grotere groep ouders in de maatschappij zijn alleen, zonder andere ouderfiguur. Maar de wettelijke verlofstelsels zoals geboorteverlof of ouderschapsverlof zijn niet aangepast aan deze gezinsvormen. Terwijl het één van de belangrijkste manieren is om als ouder tijd te kunnen vrijmaken voor je kinderen. Voor ons moet de denkwijze worden aangepast: geef elk kind bij de geboorte een pakketje 'verlof' dat de ouders kunnen gebruiken. Zijn er twee ouders, dan verdelen die dat gelijkwaardig. Een alleenstaande ouder kan het volledige pakketje zelf gebruiken. Eerlijker voor het kind, want die wordt niet benadeeld," zegt Naji.

Concreet wil Groen dat een single ouder, waarvan geen partner in beeld is, de verlofkredieten die normaal gezien voor de andere ouder voorzien waren krijgt.

Dit zal, volgens de groene covoorzitter, zorgen voor een betere work-life balance voor alleenstaande ouders.

"Elk kind verdient voldoende tijd met zijn of haar ouder(s)," zegt Naji. "Bij een kind dat twee ouders heeft kunnen zij potentieel 80 maanden (dat is 6,5 jaar) op woensdagnamiddag thuis blijven door ouderschapsverlof op te nemen. Voor een alleenstaande moeder is dat momenteel maar de helft. Het lijkt ons niet meer dan fair dat elk kind evenveel tijd krijgt met de ouders, of dat er nu twee zijn of maar een is."

Het recht op ouderschapsverlof (en ook geboorteverlof) wordt in de huidige regelgeving opgevat als een individueel recht in hoofde van elke mannelijke en vrouwelijke werknemer. Daarom is er nu geen mogelijkheid om dit verlof van de ene naar de andere partner over te dragen, ook niet bij bijvoorbeeld het overlijden van één van de ouders.

Met het niet overdraagbaar maken, wil de overheid een meer gelijke verdeling van zorgtaken voor het kind stimuleren. "Dat is eerlijk, wanneer er twee ouders zijn. Zo kunnen de beide ouders de zorgtaken evenwaardig verdelen. Zo worden vooral vaders aangemoedigd gebruik te maken van dit recht. Maar wanneer er maar één ouder is, dan is er geen sprake meer van de verdeling van zorgtaken. Alles komt dan op de schouders van die ene ouder terecht. Daarom vragen wij een uitzondering op de huidige wetgeving die denkt vanuit het belang van het kind en niet het aantal ouders," legt Naji uit.

Ook voor gezinnen waar een ouder is overleden wil Groen het ouderschapsverlof overdragen. Hiervoor diende de federale Ecolo-Groen fractie al een wetsvoorstel in om het resterend ouderschapsverlof van een overleden ouder over te dragen aan de ouder die achterblijft. "Wanneer de moeder overlijdt bij de geboorte is het moederschapsverlof al uitzonderlijk overdraagbaar. Deze uitzondering is uiterst belangrijk voor de andere ouder die vlak na de geboorte alleen komt te staan en dus veel meer tijd nodig heeft voor de zorg voor het pasgeboren kind, bovenop de verwerking van het loodzware verlies van zijn of haar partner," zegt Naji.

Het wetsvoorstel van Ecolo-Groen beoogt een gelijkaardige uitzondering voor het ouderschapsverlof wanneer één van de ouders komt te sterven. In dat geval kan het resterende ouderschapsverlof van de ouder die overleden is, worden overgedragen aan de langstlevende ouder, ongeacht zijn of haar statuut en eveneens in het geval van de adoptie van een kind.

"Met deze voorstellen krijgt elke alleenstaande ouder de tijd en ruimte om te zorgen voor de kinderen, wanneer dat nodig is. Wat elk kind verdient voldoende tijd met de ouder(s)," besluit Naji.

Volg onze strijd voor gelijke kansen