Wouter De Vriendt

16 September 2011

'Ik betreur dat ons land, in tegenstelling tot Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk het debat niet publiek wil voeren en aansturen.' (Wouter De Vriendt)

Op vraag van Groen! en Ecolo kwamen de commissies Buitenlandse Zaken van Kamer en Senaat vandaag vervroegd terug uit reces. Verwacht wordt dat de president van de PLO en de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, volgende week aan de lidstaten van de Verenigde Naties zal vragen om het statuut van de 'Palestijnse Gebieden’ op te waarderen richting een onafhankelijke Palestijnse Staat. Uit de bespreking vandaag bleek dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) weigert om hierover standpunt in te nemen. Groen! hekelt de “passieve diplomatie” van ons land.

Wouter De Vriendt (Kamerlid voor Groen!) klaagt aan dat ons land, en met name Minister van buitenlandse zaken Steven Vanackere (CD&V), in tegenstelling tot andere EU-lidstaten op geen enkele wijze heeft laten blijken of het zo’n vraag positief of negatief zou onthalen. ”Groen! wil dat ons land een assertief buitenlands beleid voert. Het argument dat Minister Vanackere in 2010 hanteerde, dat hij zich als ‘honest broker’ tijdens het EU-voorzitterschap niet sterk mocht uitspreken om een geloofwaardige bemiddelaar te blijven tussen de EU-lidstaten, geldt niet langer”, zo zegt Wouter De Vriendt. ”Ik betreur dat ons land, in tegenstelling tot Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk het debat niet publiek wil voeren en aansturen.”

Groen! steunt het Israëlische en Palestijnse volk in hun recht op zelfbeschikking en hun recht om in vrede en veiligheid te leven binnen internationaal erkende grenzen, in overeenstemming met de VN-resoluties. Eva Brems (Kamerlid voor Groen!): ”De erkenning van de Palestijnse Staat verhoogt de politieke druk op de Israëlische autoriteiten om de illegale kolonisering ongedaan te maken. Al meer dan veertig jaar bezet Israël de Palestijnse ‘gebieden’. Juridisch gezien wordt Israël na een erkenning een ‘vreemde mogendheid’ die een 'soevereine en internationaal erkende ‘Staat’ bezet. Dat opent de weg voor sterkere juridische acties tegen Israël en versterkt de juridische veiligheid van het Palestijnse volk en hun recht op zelfbeschikking”.

Lees het opiniestuk van Eva Brems, gepubliceerd in De Morgen op 8 september 2011.

Lees hier het verslag 'Wie is er bang van een Palestijnse Staat' over de commissievergadering door Brigitte Herremans in DeWereldMorgen.be.

Stop het bloedvergieten, boycot Israël