Verbeter het bankentoezicht

22 Maart 2023

Verbeter het bankentoezicht

"Laat ons niet wachten op een volgende financiële crisis. Europa: voer de beloofde maatregelen na de crisis van 2008 nu eindelijk onverkort in!" 

door: Dieter Van Besien

Onweer in het bankenlandschap

Het rommelt bij de banken. De faillissementen van Sillicon Valley Bank en Signature Bank in Amerika veroorzaken ook veel onrust op de Europese beurzen. Ook de ernstige wanpraktijken bij de Zwiterse bank Credit Suisse dragen hier aan bij. Om het vertrouwen te herstellen kunnen we het toezicht op de banken en de verplichte reserves die ze aanhouden (zogenaamde kapitaalbuffers) versterken.

Tijdens mijn tussenkomst in het parlement roep ik de minister van Financiën daarom op om alvast twee stappen te zetten. Ten eerste kan België een bankierseed aannemen, naar Nederlands voorbeeld. Ten tweede moet de minister in de onderhandelingen die doorgaan op Europees niveau ijveren voor een volledige en tijdige implementatie van het Basel III akkoord. Dit akkoord bevat internationale afspraken rond het versterken van de financiële sector.

Bekijk hier een fragment van mijn tussenkomst.

Het vertrouwen herstellen met geloofwaardig beleid

Gelukkig is de Europese Unie niet Amerika. Hier is er vooralsnog geen Trump-figuur opgestaan die de wetgeving rond het toezicht op de financiële sector heeft doen verwateren. De verzwakking van het bankentoezicht door Trump ligt immers mee aan de basis van de problemen bij de Sillicon Valley Bank. Binnen de Europese Unie zijn er wel sterke lobbies actief die het aannemen van goede regels rond het bankentoezicht en rond gezonde financiële buffers vertragen.

Om het vertrouwen in het bancair systeem te versterken is het essentieel dat de burger weet dat de wetgever beslissingen neemt in het belang van de financiële stabiliteit, en niet in het belang van de financiële lobbyisten. Daarom argumenteer ik in De Morgen dat er een signaal moet komen vanuit de Europese Unie dat wij niet plooien voor speciale belangen, en de internationale Basel III-afspraken daarom niet vertraagd zullen worden omget in Europa, zoals nu wel dreigt te gebeuren.

Lees hier mijn volledige stuk in De Morgen.