Beloofde versterking korte keten staat nog nergens

14 Mei 2022

Beloofde versterking korte keten staat nog nergens

'Tijdens de coronacrisis werden de voordelen van korte keten duidelijk. Minister Crevits beloofde werk te maken van een sterker korteketenbeleid, maar voorlopig blijft dat bij woorden.' (Chris Steenwegen)

Op initiatief van Groen-parlementslid Chris Steenwegen stemde het Vlaamse Parlement in februari 2021 unaniem voor een versterking van de Korte Keten. Een jaar later is daar nog niets van in huis gekomen. 'Tijdens de coronacrisis werden de voordelen van korte keten duidelijk. Minister Crevits beloofde werk te maken van een sterker korteketenbeleid, maar voorlopig blijft dat bij woorden: concrete budgetten en acties blijven uit. Dit is lachen met het parlement én met onze boeren die kiezen voor korte keten', hekelt Steenwegen die tijdens de Week van de Korte Keten (14-22 mei) aandringt op de oprichting van voedselregio's om de korte keten een impuls te geven.

Tijdens de coronacrisis steeg de vraag naar producten via korte keten en was er extra waardering voor de Vlaamse landbouwer. Het parlement riep de Vlaamse regering op de korte keten te versterken, maar meer dan een jaar later is daar nog niet veel van in huis gekomen. 'De strategische stuurgroep korte keten kwam een eerste keer samen in februari 2021, maar meer dan een jaar later blijven concrete actieplannen uit', hekelt Steenwegen. 'Van geen enkel overleg van de stuurgroep is er trouwens een schriftelijk verslag. Het is tekenend voor het gebrek aan belang dat men hecht aan de resolutie en aan de landbouwers die kiezen voor korte keten.'

Nochtans zou een versterking van de Korte Keten gepaard gaan met heel wat voordelen. 'Als prijszetter in de korte keten heeft de landbouwer een veel sterkere onderhandelingspositie. Het zorgt voor minder financiële onzekerheid. Boeren krijgen via het contact met hun klanten ook veel directe waardering voor hun producten. Elementen die sterk inwerken op het mentaal welzijn van onze boeren, wat momenteel erg onder druk staat', verduidelijkt Steenwegen. 'Doordat er bovendien weinig transport bij komt kijken en er alleen seizoensproducten worden verdeeld, heeft de korte keten ook heel wat voordelen op vlak van klimaat.'

Voedselregio's
Hoog tijd dat de Vlaamse regering sterker inzet op de Korte Keten, vindt het Groen-parlementslid. Concreet dringt Steenwegen erop aan om te investeren in voedselregio's. 'Boeren die kiezen voor korte keten moeten vandaag alles zelf uitzoeken. Via voedselregio's willen we onze boeren ontzorgen door samenwerkingen op te zetten en structuren te ontwikkelen waar ze gebruik van kunnen maken. Op die manier wordt de drempel om met korteketenwerking te stappen sterk verlaagd', benadrukt Steenwegen, die daarvoor een conceptnota indient in het parlement.

Dat dit mogelijk is, bewijst Wallonië. De afgelopen tien jaar investeerde het Waalse Gewest ongeveer 20 miljoen euro in de Korte Keten landbouw. Dat werpt nu zijn vruchten af. In verschillende regio's - bijvoorbeeld Namen, Luik, Charleroi, Verviers - hebben korte keten landbouwers zich dankzij de investeringen van de overheid kunnen opschalen tot een voedselregio en zo een sterke, lokale afzetmarkt kunnen uitbouwen. 'In Wallonië gelooft men al langer in de voordelen van Korte Keten en maakt men er echt werk van. Het is hoog tijd dat ook de Vlaamse regering luistert naar de oproep van het parlement en inzet op een sterk Korte Keten beleid', besluit Steenwegen.

Ontdek ons standpunt over voeding en landbouw