Chris Steenwegen

Vlaams Parlementslid en senator

Chris Steenwegen zetelt in het Vlaams Parlement en de Senaat. Hij werkt er vooral rond duurzame landbouw en voeding, en rond klimaat.

30+ jaar ervaring

Chris strijdt al 30 jaar voor een gezonde leefomgeving, vitale natuur en leefbare landbouw. Hij was tot voor kort algemeen directeur bij Natuurpunt, werkte als kabinetschef voor voormalig minister Vera Dua, bij Vlaamse milieu-overheden en als directeur van de studiedienst van Agalev (de voorloper van Groen). Kortom: hij kent het klappen van de zweep als geen ander.

In het Vlaams Parlement werkt Chris voor een duurzame en toekomstgerichte landbouwsector in Vlaanderen. Hij vindt een eerlijke prijs voor de landbouwers en agro-ecologie heel belangrijk.

Klimaatsenator

Chris maakte als jonge gast de verwoesting van de polders mee door de uitbreiding van de Antwerpse haven en de bouw van de kerncentrale van Doel. Dat liet hem niet meer los. Hij studeerde biologie en werd volbloed activist.

Maar verontwaardiging moet je natuurlijk ook omzetten in positief engagement. Zeker nu. De klimaatcrisis is volgens Chris maar op te lossen door samen te werken met bondgenoten over de partijgrenzen heen, bij burgers, de overheid, het middenveld en het bedrijfsleven. Het verbaast dan ook niet dat Chris al snel de bijnaam 'klimaatsenator' kreeg.

'Als vader van drie bezorgde twintigers weet ik: het is tijd voor een ommekeer'

Waar kan je me ontmoeten?