Vlaamse regering misbruikt regiovorming om slinks zorg te privatiseren

08 Februari 2023

Vlaamse regering misbruikt regiovorming om slinks zorg te privatiseren

Drie goede redenen waarom we de zorg niet zomaar moeten privatiseren.

De Vlaamse regering wil via de regiohervorming op slinkse wijze ook de zorg privatiseren. Bij de bespreking van dit decreet in het Vlaams Parlement gaf Vlaams parlementslid Staf Aerts drie goede redenen waarom privatiseren van de zorg een slecht plan is.

Ten eerste is er de betaalbaarheid: geprivatiseerde woonzorgcentra hanteren vaker hogere dagprijzen.

Zeker omdat die hogere prijzen niet betekenen dat de geleverde kwaliteit hoger is. Integendeel. Het risico op te lage kwaliteit is de tweede reden waarom privatisering van de zorg geen goed idee is. Op de lijst van woonzorgcentra waar problemen werden vastgesteld, zijn private woonzorgcentra immers oververtegenwoordigd.

Ten derde is de sector zelf geen vragende partij voor een privatisering.

Dat de Vlaamse regering deze privatisering op slinkse wijze via de hervorming van de regio's wilde doorvoeren is dus een slecht plan en geen goede zaak voor onze zorg.   

Bekijk hieronder de tussenkomst van Staf Aerts in het Vlaams Parlement:

Blijf op de hoogte van het werk van Staf Aerts