'Regering Jambon dreigt vriendjespolitiek te installeren in sociaal-culturele sector'

09 September 2022

'Regering Jambon dreigt vriendjespolitiek te installeren in sociaal-culturele sector'

'Heel wat waardevolle organisaties geviseerd te worden puur en alleen omdat ze niet voldoen aan het ideale Vlaams nationalistische plaatje.'

Vandaag beslist de regering Jambon over wijzigingen in de wettekst rond sociaal-cultureel volwassenwerk. De wijzigingen zetten de deur open voor willekeur waarschuwt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman, omdat 'maatschappelijke relevantie' een belangrijke voorwaarde wordt om werkingsmiddelen te krijgen. Maar hoe die relevantie bepaald wordt, dat wordt niet objectief vastgelegd. 'Met dit nieuwe decreet zal Cultuurminister Jambon zelf kunnen bepalen of organisaties, ondanks een positieve beoordeling, nog werkingsmiddelen krijgen. Hierdoor dreigen heel wat waardevolle organisaties geviseerd te worden puur en alleen omdat ze niet voldoen aan het ideale Vlaams-nationalistische plaatje', hekelt Meuleman.

Organisaties die zich 'terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond' zouden segregatie in de hand werken en kunnen om die reden financiering geweigerd worden. Waar die aanname op gebaseerd is, is onduidelijk en niet objectief vastgelegd. Dat vindt Meuleman problematisch. 'Het is de bestaansreden van socio-culturele organisaties om verbinding en sociale cohesie in de maatschappij te versterken. Dat wordt met deze wetswijziging fundamenteel in vraag gesteld, zonder dat het duidelijk is waarom. Alle objectiviteit voor financiering in de sector wordt hiermee losgelaten.'

De willekeur die de regering Jambon dreigt te installeren, zal eenheidsworst creëren in de sector, wat haaks staat op de maatschappelijke realiteit vandaag. 'Organisaties die werken met kansengroepen of met mensen met een diversiteitsachtergrond zullen onvermijdelijk geviseerd worden door deze wetswijziging. Daarmee laat de regering Jambon een groot groep van de Vlamingen opnieuw aan haar lot over en voert ze beleid voor slechts een deel van de bevolking.'

Meuleman besluit: Organisaties waar we trots op zouden moeten zijn omdat ze het sociale weefsel in onze samenleving versterken, dreigen met deze wetswijziging de doodsteek te krijgen omdat ze niet in het Vlaams-nationalistische plaatje passen. Dat is intriest en een verarming van het socio-cultureel middenveld.'

Hoe wil Groen de cultuursector steunen?