Wachtlijst sociale woningen: 'Regering Jambon laat 182.000 Vlamingen in de steek'

08 Juli 2022

Wachtlijst sociale woningen: 'Regering Jambon laat 182.000 Vlamingen in de steek'

'De wachtlijst voor een sociale woning neemt hallucinante proporties aan. In plaats van dat de situatie verbetert onder de regering Jambon, verergert ze. De verantwoordelijkheid van de regering naar al deze mensen is verpletterend.' (Jeremie Vaneeckhout)

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is verbolgen over het nieuws dat de wachtlijsten voor sociale woningen opnieuw gegroeid zijn. Intussen wachten 182.000 mensen op een woning, dat bericht De Tijd vandaag. Dat is een groei van meer dan 10.000 wachtenden. 'De wachtlijst voor een sociale woning neemt hallucinante proporties aan. In plaats van dat de situatie verbetert onder de regering Jambon, verergert ze. De verantwoordelijkheid van de regering naar al deze mensen is verpletterend', klinkt het scherp bij Vaneeckhout.

De crisis op de sociale huurmarkt was al acuut maar gaat helemaal naar de alarmfase nu de wachtlijst voor een sociale woning verder aangroeit tot 182.000 mensen. 'Het beleid van de regering Jambon is zo erbarmelijk dat de dramatische situatie zelfs nog verslechtert. Wonen is een basisrecht. Wanneer gaat de regering Jambon eindelijk werk maken van die kerntaak?' hekelt Vaneeckhout. Dat minister Diependaele besliste om deze legislatuur alleen te focussen op fusies van de socialehuisvestinmaatschappijen is een grote fout geweest vindt Vaneeckhout. 'De wachtlijsten groeien, mensen zijn wanhopig en de minister houdt zich bezig met fusies in plaats van met het bouwen van woningen. De feiten tonen dat zijn prioriteiten volledig verkeerd liggen.'

Dat de regering Jambon intussen budgetten voor sociale woningen doorsluist naar de privésector terwijl de wachtlijst langer is dan ooit, dat schiet bij de Groen-covoorzitter in het verkeerde keelgat. Vorige week nog bevestigde de regering trots dat ze een half miljard euro zou overhevelen naar projectontwikkelaars. Budget dat eigenlijk voorzien was voor de bouw van sociale woningen, maar dat minister Diependaele 'over' had.

'Dat minister Diependaele keer op keer beweert dat hij zijn geld niet geïnvesteerd krijgt in sociale woningen terwijl de wachtlijst volledig in het rood gaat, dat krijg je mij en alle Vlamingen die wachten op een woning niet uitgelegd. Deze nieuwe cijfers tonen bovendien aan dat die groep groter wordt. Dat zou alle alarmbellen moeten doen afgaan. Maar de regering Jambon hoort helaas liever de roep van projectontwikkelaars dan van de Vlaming die het water aan de lippen heeft staan en wacht op een thuis', besluit Vaneeckhout verbolgen.

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen