Wetboek Seksueel Strafrecht: modernisering van de wet

24 Maart 2022

Wetboek Seksueel Strafrecht:  modernisering van de wet

“Gevangenisstraffen zijn niet per se de beste bescherming voor de samenleving. Ook andere straffen kunnen nuttig zijn als ze leiden tot minder recidive.”

Vorige week keurde het federaal parlement het nieuwe wetboek Seksueel Strafrecht goed. Het is het eindresultaat van intensief parlementair werk. Dankzij uitgebreide hoorzittingen en talrijke schriftelijke adviezen kon men belangrijke verbeteringen aanbrengen aan het wetboek.

Met betrekking tot seksuele misdrijven legt Ecolo-Groen in de eerste plaats de nadruk op een verandering van logica. Tot nu toe werden seksuele misdrijven beschouwd als “misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid”, maar nu zullen ze eindelijk behoren tot “misdrijven tegen personen”.

De wet bevat het begrip "toestemming" als hoeksteen. In een context waarin de woorden van slachtoffers vrijer worden en er meer naar hen wordt geluisterd, is dit een belangrijke stap voorwaarts. In de wet staat nu zwart op wit een definitie van toestemming en de voorwaarden daarvoor. Zo moet de toestemming vrijelijk worden gegeven, kan ze op elk moment voor of tijdens de handeling worden ingetrokken en dat in alle mogelijke omstandigheden.

Ecolo-Groen is ook tevreden over de mogelijkheid voor rechters om seksuele delinquenten alternatieve straffen voor gevangenisstraf op te leggen. “Gevangenisstraffen zijn niet per se de beste bescherming voor de samenleving. Ook andere straffen kunnen nuttig zijn als ze leiden tot minder recidive”, zegt Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke

Anderzijds werd er wel voor gezorgd dat de gevangenisstraffen, die voor de verschillende strafbare feiten kunnen worden opgelegd, coherent zijn. “Zo werd de strafmaat voor verkrachting terecht verhoogd. Voor het ergste misdrijf van verkrachting was de maximumstraf vroeger, de facto, vijf jaar, wat in sommige gevallen moeilijk of niet te verantwoorden was”, benadrukt de justitie-expert van Groen.

Dat de prostitutie eindelijk uit het strafrecht is gehaald juicht Van Hecke toe: “Op die manier kunnen we ook de stap naar een echt statuut voor sekswerkers zetten.”.

Voorkomen is altijd veel beter dan genezen. Daarom werkt Ecolo-Green dagelijks en op alle machtsniveaus aan preventie, opleiding en opvoeding, om een diepgaande culturele en sociale verandering tot stand te brengen in het belang van alle slachtoffers.  

Ontdek ons standpunt over veiligheid en justitie