“De Vlaamse regering laat de korte keten kapseizen”

26 Januari 2023

“De Vlaamse regering laat de korte keten kapseizen”

"Met de unaniem goedgekeurde aanbevelingen over de partijgrenzen heen heeft minister Brouns een sterk mandaat om nu eindelijk werk te maken van een versterkte korte keten. De bal ligt in zijn kamp."

'Korte keten dreigt te kapseizen', het is de kop waarmee enkele organisaties actief in de korte keten begin dit jaar naar buiten kwamen. De coronacrisis bood mooie opportuniteiten. Veel bedrijven zagen hun omzet via de korte keten stijgen. Via een unaniem goedgekeurde resolutie formuleerde het Vlaams parlement aan de Vlaamse regering een aantal concrete aanbevelingen om de korte keten beter te ondersteunen en zo de toegenomen aandacht ervoor te bestendigen. Spijtig genoeg stellen we vandaag vast dat hiervan bijna niets in huis komt. Alle mooi woorden ten spijt. Als huidig landbouwminister Jo Brouns (cd&v) onze boeren een toekomstperspectief wil geven, dan verwachten we van hem dat hij snel de aanbevelingen uitvoert en er de nodige middelen voor voorziet.  

Waarom pleiten we zo hard voor die korte keten? Als we naar de factoren kijken die het mentaal welzijn van onze boeren onder druk zetten, dan staan onzekere of te lage inkomsten en een gevoel van lage waardering bovenaan. Korteketenverkoop kan net daar een positieve impact hebben. Wie zijn producten rechtstreeks verkoopt, kan zelf de prijs voor zijn producten bepalen. Ook de band tussen de boer als producent van voedsel en de burger als consument wordt terug aangehaald. Daardoor groeit vaak ook het zo noodzakelijke respect voor onze landbouwers.

Redenen genoeg dus om meer te investeren in dit verdienmodel. De resolutie waarvan sprake ziet daarvoor heel wat mogelijkheden zowel op het vlak van onderwijs, (praktijk)onderzoek, (structuren voor) samenwerking, ontwikkelen van (niche)markten, promotie en commercialisatie, investeringen. In de resolutie wordt gepleit om voldoende middelen te voorzien om die ambities waar te maken en waar nodig de wettelijke hinderpalen weg te nemen. Maar anderhalf jaar verder staan we nog niet veel verder.  

In antwoord op schriftelijke vragen blijkt vooral dat wat reeds was, wordt verdergezet. Maar het is ver zoeken naar bijkomende initiatieven. Inzake onderwijs wordt het thema ‘nieuwe verdienmodellen en korte keten’ één van de beleidsprioriteiten waarop zal worden geselecteerd bij de toekenning van middelen. De voorwaarden voor investeringssteun voor productieve investeringen zijn vereenvoudigd zodat meer korteketenbedrijven toegang krijgen tot VLIF-steun. Maar van specifieke budgetten is geen sprake. Wie ondersteuning wil, kan meedingen naar bestaande projectmiddelen. Van een aanpak om van individuele projecten op te schalen naar een structurele aanpak en ondersteuning is geen sprake, hoewel de resolutie daarop aandringt. Ergerlijk is dan weer dat bijvoorbeeld de wettelijke obstakels nog eens zullen worden opgelijst via een bevraging, daar waar die knelpunten vandaag al voldoende gekend zijn. 

De conclusie is helder: hoewel er eensgezindheid is binnen het Vlaams parlement, blijven initiatieven om echt tot structurele verbetering en opschaling te komen tot op vandaag uit. Minister Brouns heeft zich in het verleden al vaak uitgesproken ten voordele van de korte keten en nieuwe verdienmodellen. Op een moment dat de landbouwsector staat voor een grondige transitie, kan dit een positief verhaal zijn dat voor een aantal van onze boeren perspectief biedt. Met de unaniem goedgekeurde aanbevelingen over de partijgrenzen heen heeft de minister een sterk mandaat om hier nu eindelijk werk van te maken. De bal ligt in zijn kamp.

Door: Chris Steenwegen

Ontdek ons standpunt over voeding en landbouw