Vlaams Energie- en Klimaatplan: "Vlaamse klimaattreuzelaars hypothekeren nog maar eens Belgisch klimaatbeleid" (Naji)

30 Juni 2023

Vlaams Energie- en Klimaatplan:

Doordat het Vlaamse plan volstrekt ontoereikend is, dreigt er een miljardenboete voor België. 'Ik weet niet of het onkunde of onwil is, maar het is alleszins ronduit gênant.' 

'Onvoldoende onderbouwd', 'wankel' en 'mistig': de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen is snoeihard in haar nieuw advies over het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Volgens de adviesraad zal Vlaanderen haar doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen niet halen. Europa vraagt van België om de CO2-uitstoot te verminderen met 47 procent. De Vlaamse regering legde voor zichzelf echter de lat op 40 procent, maar zal zelfs die magere ambitie niet halen blijkt nu. 'Zelfs de laagste lat haalt deze Vlaamse regering niet. Ik weet niet of het onkunde of onwil is, maar het is alleszins ronduit gênant ', klinkt het bij Groen-covoorzitster Nadia Naji. Doordat het Vlaamse plan volstrekt ontoereikend is, dreigt er een miljardenboete voor België.

Volgens de SERV bevat het plan van de Vlaamse regering onvoldoende maatregelen om ons onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Burgers en bedrijven dreigen daarvoor de factuur te betalen. Tegelijk probeert de regering zich rijk te rekenen met een 'creatieve koolstofboekhouding' en onduidelijke berekeningen over veronderstelde dalingen in CO2-uitstoot. 'Opnieuw bevestigt de Vlaamse regering over zichzelf dat ze een bende klimaattreuzelaars zijn die liever lui zijn dan moe', hekelt Naji. 'Klimaatbeleid is als een marathon. De Vlaamse regering kwam al te laat aan de start, besliste vervolgens dat ze minder ver wil lopen dan de rest en nu blijkt ook nog eens dat ze zelfs die kortere afstand niet zal kunnen uitlopen.'

De groene covoorzitster onderstreept de Vlaamse regering tal van hefbomen in handen heeft om de Europese doelstelling te halen: 'Inzetten op wijkrenovaties met financiële hulp voor mensen met een kleine portemonnee, werk maken van hernieuwbare energie waar ook burgers aan kunnen meedoen, eindelijk grondig investeren in openbaar vervoer zodat mensen kunnen kiezen voor een goedkoop en ecologisch alternatief voor de wagen en stoppen met het kappen van bomen: zelfs de meest vanzelfsprekende dingen krijgt deze Vlaamse regering niet gedaan.' De klimaatuitdaging biedt ook heel wat kansen voor onze economie en de mogelijkheid om veel nieuwe jobs te creëren, maar ook die kansen dreigt de Vlaamse regering te missen.

Doordat de Vlaamse regering de lat voor zichzelf zo laag legt en die bovendien niet dreigt te halen, hangt ons land een boete van minstens één miljard boven het hoofd. Volgens berekeningen van de SERV kan het tegen tegen 2032 zelfs oplopen tot 3,8 miljard euro. Hoe minder de Vlaamse regering doet, hoe hoger de miljardenboete voor ons land zal oplopen. 'Zonder koerswijziging wordt de Vlaming opnieuw de dupe van het non-beleid van de Vlaamse regering. Deze generatie en alle toekomstige generaties zullen dan twee keer moeten betalen: voor de miljardenboete en voor de gevolgen van de klimaatcrisis die zich ongeremd kan verderzetten. Het is ongelooflijk cynisch dat dat de schuld zal zijn van een Vlaamse regering die dweept met haalbaar en betaalbaar.'

Ontdek wat Groen doet voor de energieswitch