Groen legt decumul opnieuw op tafel

25 April 2023

Groen legt decumul opnieuw op tafel

'Niemand kan twee voltijdse jobs uitoefenen. De idee dat schepenen of burgemeesters die ook parlementslid zijn dat wél zouden kunnen, is een illusie.'

'Niemand kan twee voltijdse jobs uitoefenen. De idee dat schepenen of burgemeesters die ook parlementslid zijn dat wél zouden kunnen, is een illusie. Het is hoog tijd dat er opnieuw soberheid komt in de macht die politici hebben én de verloning die ze daarvoor krijgen.' Dat zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout die het decumulvoorstel opnieuw op tafel legt in het Vlaams Parlement en daarvoor een voorstel van decreetwijziging indient.

'Burgers zijn onze werkgevers. Zij hebben recht op personeel dat de job van volksvertegenwoordiger of schepen of burgemeester met de nodige serieux uitvoert. Postjes en lonen oppotten, daar willen we komaf mee maken', klinkt het bij Vaneeckhout. Vandaag is postjes cumuleren voor veel meerderheidsparlementsleden doodnormaal: 35 van de 69 zetelende meerderheidsparlementsleden hebben ook een uitvoerend lokaal mandaat. Dat is meer dan de helft.

Binnen Groen is het al jaar en dag de gewoonte dat een schepen of burgemeester niet ook nog eens parlementslid kan zijn. Een principe dat best doorgetrokken wordt over alle partijgrenzen heen, vindt de groene politicus. 'Burgemeesters en schepenen die ook parlementslid zijn, rijgen de afwezigheden in het parlement aan elkaar. Sommigen zie je zelfs gewoonweg nooit in het parlement. Dat is minachtend naar de kiezers toe die hen heeft gevraagd om voor hen op te komen.'

Bovendien zorgt het opbod voor onwenselijke machtsconcentraties bij één persoon. Dat zijn dingen die dringend naar het verleden moeten verhuizen, vindt Vaneeckhout. 'De discussie rond de pensioenen toonde aan dat er nog restanten overblijven van een oude politieke cultuur waar we mee willen breken. Het is tijd om écht werk te maken van meer soberheid en nederigheid bij verkozenen', klinkt het. 'Een voltijds politiek mandaat is geen flexi-job van een paar uur per week of zou toch zeker niet zo behandeld mogen worden.' In het Brussels Gewest werd de decumul eerder al vastgeklikt, ook onder impuls van de groenen. Vanaf volgende legislatuur kunnen burgemeesters en schepenen niet meer in het parlement zetelen. Het is hoog tijd dat in Vlaanderen dat voorbeeld gevolgd wordt, vinden de groenen.

Durven veranderen, macht regelmatig laten roteren en oude vanzelfsprekendheden binnen de politieke wereld in vraag durven stellen, zit in het DNA van de groenen. 'Er zit vandaag te veel roest op de politieke werking, of het nu gaat over pensioenen, postjes oppotten of de uittredingsvergoedingen die parlementsleden krijgen. Het is tijd om al die dingen aan te pakken', besluit Vaneeckhout.

Ontdek ons standpunt over democratie