Democratie en overheid

De democratie staat onder druk en wordt uit verschillende hoeken aangevallen. In dat klimaat versterkt Groen vastberaden onze democratische basiswaarden. We betrekken burgers bij het beleid, maken inspraak vanzelfsprekend en moderniseren de overheid.

Democratie is meer dan om de zoveel tijd gaan stemmen. Wij verrijken de democratie met vernieuwende vormen van betrokkenheid. De burger wordt adviseur, medeontwerper en coproducent van het beleid. Mensen ontwikkelen ideeën, beslissen in onderling overleg en maken het beleid van de toekomst mogelijk. Daarbij maken we ook gebruik van internet en sociale media. We willen een transparante democratie: begrijpbaar en toegankelijk voor iedereen.

De kritiek dat te veel inspraak het beleid zou hinderen is helemaal niet terecht. Te laat georganiseerde inspraak levert net frustraties op. Vaak blijken plannen te vergevorderd om ze nog te kunnen aanpassen of herwerken. Daarom voegen wij zo vroeg mogelijk inspraak en participatie aan het besluitvormingsproces toe. Dat versterkt en vergemakkelijkt de beslissingen.

De parlementaire democratie kan beter. We willen een deel van de Kamerleden in een federale kieskring verkiezen, het stemrecht voor niet-Belgen uitbreiden en versoepelen en de politieke macht van het koningshuis afschaffen. We ijveren voor strengere beperkingen op cumul, een correct loon voor parlementsleden en duidelijkere regels rond lobbying. Dat komt de politieke integriteit ten goede.

Met deze ingrepen geven we de democratie zuurstof. Basisvoorwaarde is een moderne en sterke overheid die aan de kar trekt. Haar dienstverlening moet voortdurend verbeteren. Voor ons valt dat niet te vatten in cijfers over het overheidsbeslag of het aantal ambtenaren. Het doel is niet een kleine overheid, maar een goede overheid.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK