Europa vraagt meer handen in crèches

05 Juli 2022

Europa vraagt meer handen in crèches

'Er zijn te weinig investeringen en dus te weinig verzorgers. Elke ouder met een jong kind wil het veiligheids- en kwaliteitsniveau dringend omhoog.'

Het Europees Parlement pleit in een rapport voor meer handen in Europese crèches. Volgens Sara Matthieu, die de tekst mee onderhandelde, zijn de investeringen in de Vlaamse kinderopvang ondermaats en leidt dat tot onveilige situaties: "Geen enkele ouder moet bezorgd zijn over de veiligheid van hun kind in de kinderenzorg. Er zijn te weinig investeringen en dus te weinig verzorgers. Elke ouder met een jong kind wil het veiligheids- en kwaliteitsniveau dringend omhoog."

BELGIË SLECHTSTE LEERLING VAN DE KLAS

Per 9 Vlaamse kinderen één verzorger, geen enkele Europese regio doet het slechter. Maar in sommige EU-lidstaten is het niet veel beter gesteld. Sara Matthieu roept in een rapport op om de investeringen in zorg dringend te verhogen: "Als jonge mama ben ik bezorgd om de veiligheid van onze kinderen. Te weinig handen zorgen voor minder kwaliteit en aandacht per kind, wat soms tot erg gevaarlijke situaties leidt. Bovendien is de werkdruk voor kinderverzorgers veel te hoog, wie voor 9 baby's moet zorgen kan geen kwalitatieve zorg bieden. Jonge ouders vragen terecht om meer investeringen want de crisis in de kinderopvang is mee door de Vlaamse overheid georganiseerd."

AFSTAPPEN VAN ZORGFABRIEKEN

In Vlaanderen voert Celia Groothedde (Vlaams Parlementslid voor Groen) de druk al langer op door het systematisch personeelstekort aan te kaarten in het Vlaams Parlement. Matthieu wil dat de Europese Commissie dit najaar in haar aanbevelingen voor de lidstaten meer investeringen vraagt in zorg voor kinderen en ouderen: "We pleiten ook voor betere ouderenzorg, bijvoorbeeld door af te stappen van instellingenzorg die steeds meer lijkt op zorgfabrieken en in te zetten op kleinschalige en buurtgerichte zorg. Wie voor anderen zorgt, verdient meer dan een applaus. Daarom willen we meer mensen op de werkvloer, hogere lonen en een lagere werkdruk zodat er meer tijd overblijft voor mensen die de zorg nodig hebben."


Het rapport is mee geschreven door de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, en dat is geen toeval. Vrouwen nemen het merendeel van de zorgtaken op, betaald én onbetaald. 9 op de 10 werknemers in de zorg is een vrouw. Volgens cijfers van de Commissie blijven maar liefst 7,7 miljoen vrouwen geheel of gedeeltelijk weg van de arbeidsmarkt om voor anderen te zorgen, tegenover 450.000 mannen. Matthieu: "Mantelzorg is cruciaal voor vele mensen die hulp nodig hebben. In ons land bestaat er een statuut, maar niet alle gemeenten in Vlaanderen voorzien financiële steun. Groen wil die steun verankeren, want wie voor een ander zorgt mag niet worden afgestraft door het verlies van sociale rechten."

Ontdek hier hoe Groen kinderen en jongeren wil ondersteunen