Groen wil gratis schoolmaaltijden voor alle kwetsbare kinderen

30 Juni 2022

Groen wil gratis schoolmaaltijden voor alle kwetsbare kinderen

‘Kwetsbare kinderen en hun ouders worden nu dubbel gestraft. Voor 107 miljoen euro kunnen we ervoor zorgen dat er vanaf volgend schooljaar geen kinderen meer met honger in de klas zitten.' (Nadia Naji)

Jaar na jaar daalt het aantal scholen dat maaltijden aanbiedt aan leerlingen. Tegelijk stijgt de schoolfactuur. ‘Kwetsbare kinderen en hun ouders worden nu dubbel gestraft’, zegt kersvers covoorzitter van Groen Nadia Naji. ‘Voor 107 miljoen euro kunnen we ervoor zorgen dat er vanaf volgend schooljaar geen kinderen meer met honger in de klas zitten.’

Kinderarmoede is de schandvlek van onze samenleving, vindt Groen. Het is een welvarende regio als Vlaanderen onwaardig dat 1 op de 8 kinderen opgroeit in een kansarm gezin. Scholen kunnen armoede niet oplossen, maar met de steun en meer middelen van de overheid, moeten scholen dat kunnen opvangen, en garanderen dat kinderen in zo optimaal mogelijke omstandigheden kunnen leren. Daar moet de minister meer middelen voor vrijmaken, zodat de leerkrachten zich opnieuw meer kunnen focussen op hun job, namelijk les geven.

In 2019 bood slechts 55 % van de scholen zelf nog maaltijden aan. Dat is een aanzienlijke daling ten opzicht van 65 % in 2015, en alles wijst er op dat er sinds het uitbreken van corona nog meer scholen mee gestopt zijn. Groen stelt voor om middelen vrij te maken en scholen daarin extra te ondersteunen.

Groen stelt een inkomensgerelateerd systeem voor, waarbij we in alle scholen gratis gezonde maaltijden voorzien voor kinderen die het nodig hebben, en een haalbare bijdrage vragen aan andere ouders, afhankelijk van het inkomen. Cruciaal is dat het geen stigmatiserend systeem is.

Naji: ‘Concreet zou je bijvoorbeeld met een geanonimiseerde lunchkaart kunnen werken die gescand wordt. Bij sommige kinderen komt het bedrag op de schoolrekening, bij andere niet. Brugfiguren, die de kloof tussen kwetsbare gezinnen en de school overbruggen, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De verdere uitwerking kan in samenspraak met armoede-organisaties gebeuren.’

Lees hier ons standpunt over onderwijs