Groen vraagt grondige herziening wetgeving dierenwelzijn

08 December 2021

Groen vraagt grondige herziening wetgeving dierenwelzijn

'Dieren zijn geen dingen en net als mensen hebben ze rechten. We vragen de minister van Dierenwelzijn daarom met aandrang om de gedateerde wetgeving te herzien en zo de situatie van honderdduizenden dieren in ons land te verbeteren.' (Meyrem Almaci)

Sinds de basiswetgeving rond dierenwelzijn van 1989 werden - buiten wat opsmukwerk hier en daar - geen grote aanpassingen doorgevoerd. Hoewel bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) twee jaar geleden al een hervorming van de wetgeving beloofde, laat die nog steeds op zich wachten. Groen heeft daarom nu een eigen codex opgemaakt om het proces te versnellen. Het natuurlijke gedrag en welzijn van het dier vormen de basis voor het voorstel van Groen. 'Dieren zijn geen dingen en net als mensen hebben ze rechten. We vragen de minister van Dierenwelzijn daarom met aandrang om de gedateerde wetgeving te herzien en zo de situatie van honderdduizenden dieren in ons land te verbeteren,' aldus Groen-voorzitter Meyrem Almaci, die dierenwelzijn opvolgt in het Vlaams Parlement.

In hun codex nemen de groenen het natuurlijk gedrag van dieren als startpunt. Op dit moment heeft Wallonië als enige Belgische regio zo'n codex en loopt in Brussel een voorbereidende publieksbevraging, met de bedoeling om halfweg 2022 een tekst te kunnen stemmen in het parlement. Gidsland Nederland paste recent ook de wetgeving aan en plaatste het natuurlijke gedrag van dieren centraal in haar wetgeving. 'In Vlaanderen kondigde minister Ben Weyts twee jaar geleden al aan werk te willen maken van een vergelijkbaar initiatief, maar tot op heden zijn er nog geen stappen gezet. Met dit uitgewerkt voorstel reiken we hem de hand en manen we hem aan tot snelheid,' aldus Almaci.

Een belangrijk principe in het voorstel van de groenen is dat niet het dier, maar de omgeving zich zo goed mogelijk aanpast. Dat vertaalt zich in heel concrete voorbeelden. 'Konijnen zijn bijvoorbeeld dieren die in de natuur in groep leven. We vragen de minister om eindverkopers en kopers hierover te sensibiliseren, met het oog op het welzijn van de dieren,' legt Almaci uit.

Hetzelfde geldt voor landbouwdieren. 'Kooisystemen voor pluimvee, runderen die alleen de binnenkant van hun stal zien, ... Dat zijn dingen die we in 2021 niet langer kunnen aanvaarden. Landen als Oostenrijk, Nederland en Duitsland en ook Wallonië legden zichzelf een einddatum op voor kooidieren. We vragen nu dat Vlaanderen ook volgt.'

Van broodfok tot dolfinaria

Naast het stimuleren van het natuurlijk gedrag van dieren, doet Almaci nog verschillende andere concrete voorstellen. Zo dringt ze bij de minister aan op een afbouwplan voor dierproeven, vraagt ze de strijd tegen broodfok op te voeren met een verbod op import en verkoop van katten en honden uit het buitenland en spoort ze de minister aan om net als in Wallonië en Brussel werk te maken van een verbod op dolfinaria. Ook legt ze een voorstel voor gedetailleerde etikettering op tafel, voor bijvoorbeeld foie gras waar geen dwangvoeding aan te pas kwam, of diervriendelijk gekweekt vlees.

Almaci pleit daarnaast voor de invoering van een impliciete vergunning voor het houden van dieren. 'Iedereen heeft recht op het gezelschap van een huisdier. Wanneer echter blijkt dat iemand herhaaldelijk een huisdier mishandelt, willen we dat die persoon minstens tijdelijk het recht kan verliezen om een dier te houden,' verduidelijkt Almaci. 'De steeds terugkerende verhalen en voorbeelden van misbruik, verwaarlozing of gebrek aan zorg voor het welzijn van dieren, tonen dat er nood is om sneller stappen vooruit te zetten.'

Ook het doelgericht verder kweken van dieren op specifieke eigenschappen die als ‘schattig’ worden gezien maar ernstige gezondheidsproblemen opleveren, dient aangepakt te worden. Een concreet voorbeeld daarvan zijn pugs, ofwel mopshonden: hun platte aangezicht mag er dan schattig uitzien, het is onnatuurlijk en belemmert de honden in hun ademhaling.

'Met deze voorzet reiken we de minister de hand. Samen met de dierenbewegingen en de andere deelregio's hebben we nu alles op tafel gelegd om snel vooruit te kunnen gaan,' besluit Almaci.

Ontdek ons standpunt over dierenwelzijn