Groen roept commissie samen over plafonnering huurindexering

07 September 2022

Groen roept commissie samen over plafonnering huurindexering

'De energieprijzen en de torenhoge inflatie swingen de pan uit. Huurders hadden het tijdens de coronacrisis al erg moeilijk en worden nu opnieuw hard getroffen.'

Groen-fractieleider Björn Rzoska en parlementslid An Moerenhout zijn verwonderd en tegelijk tevreden dat minister Diependaele een bocht maakt over de plafonnering van de huurindexering. Al in maart riep Groen op om de huurindexering te plafonneren. 'De energieprijzen en de torenhoge inflatie swingen de pan uit. Huurders hadden het tijdens de coronacrisis al erg moeilijk en worden nu opnieuw hard getroffen. Het is goed dat minister Diependaele nu een opening maakt om de indexering tijdelijk te plafonneren om zo al een stukje kopzorgen weg te nemen bij duizenden mensen,' aldus de groenen. Groen roept de commissie Wonen ook samen om zo snel mogelijk zicht te krijgen op welke precieze maatregelen de regering zal nemen.

'Terwijl minister-president Jan Jambon onlangs nog zonder verpinken verkondigde dat stijgende huurprijzen nu eenmaal de consequentie zijn van een woning huren, lijkt minister Diependaele vandaag een andere weg in te slaan die wél rekening houdt met de financiële kopzorgen van heel wat huurders. Het is fijn te zien dat de geesten lijken te rijpen bij N-VA', merkt Rzoska fijntjes op. In maart al stelden de groenen voor de huurindexering te plafonneren om zo duizenden huurders te hoeden voor een te grote prijsschok.

Naast een tijdelijk plafonnering dringt het Groen-parlementslid ook aan op structurele ingrepen op de woonmarkt. 'De crisis op de huurmarkt is diep geworteld en wordt nu nog verergerd door de stijgende energieprijzen en inflatie. Er is een hoge nood aan structurele ingrepen zoals meer sociale huurwoningen en een huurtoelage voor mensen die nu soms jaren op de wachtlijst voor een woning staan. Wonen is een basisrecht. De Vlaamse regering moet daar dus dringend werk van maken, de tijd tikt', besluit Moerenhout.

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen