Groen sluit achterpoortje in strijd tegen fraude via belastingparadijzen

23 Mei 2023

Groen sluit achterpoortje in strijd tegen fraude via belastingparadijzen

Ecolo-Groen wil fiscale fraude via belastingparadijzen moeilijker maken. Parlementslid Dieter Van Besien heeft daarvoor een wetsvoorstel neergelegd in het federaal parlement.

“Mijn voorstel kadert binnen de bredere strijd die Vivaldi voert tegen fiscale fraude", legt Dieter Van Besien uit. “Concreet willen we een achterpoortje sluiten waar vandaag fiscale advocaten gebruik van maken om geld vanuit ons land door te sluizen naar artificiële, financiële constructies in belastingparadijzen.”

Vandaag is het zo dat gemelde betalingen van Belgische vennootschappen aan buitenlandse vennootschappen van meer dan 100.000 euro alleen kunnen worden gezien als beroepskost, indien aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de betaling neerkomen op een 'werkelijke en oprechte verrichting' (er moet dus een reële economische prestatie tegenover staan), en ten tweede mag de ontvanger geen artificiële constructie zijn.

"Over de invulling van het begrip 'artificiële constructie' bestonden er interpretatieverschillen in de praktijk", verduidelijkt Van Besien. "Het is namelijk zo dat sommige advocaten beweerden dat alleen bedrijven die waren opgezet om belastingen te ontduiken die in België zijn verschuldigd, neerkomen op dergelijke constructies. Deze advocaten baseerden zich hiervoor op een ongelukkige formulering in de toelichting bij de wet: die omschrijft een kunstmatige constructie als een bedrijf dat "verstoken is van elke economische realiteit" en is opgericht met als doel belastingen te ontduiken... "in België".

“Met dit wetsvoorstel willen mijn collega Cécile Cornet (federaal parlementslid voor Ecolo) en ik alle onduidelijkheid hierrond wegnemen. Dat is helaas nodig.” zegt Van Besien. Het is onbegonnen werk om voor een rechter te bewijzen dat een onderneming is opgericht specifiek met het doel om Belgische belastingen te ontwijken. In het wetsvoorstel van Ecolo-Groen wordt nu expliciet bepaald dat een artificiële constructie als doel heeft om belastingen te ontduiken, onafhankelijk van waar die verschuldigd zijn. Daarmee volgt Van Besien met zijn voorstel ook een aanbeveling van het Rekenhof.

"Dit is een belangrijke stap", zegt Dieter Van Besien. "Het is natuurlijk vervelend dat fiscale advocaten poortjes in onze wetgeving blijven (uit)vinden, en dat sommige rechters ze daarin volgen. Als we onze welvaartsstaat willen behouden, moeten al die poortjes dicht. Gelukkig vinden we brede steun bij collega's voor dit voorstel."

Ontdek ons standpunt over belastingen