Groen wil Europees verbod op glyfosaat

28 September 2022

Groen wil Europees verbod op glyfosaat

In de landbouw van de toekomst is geen plaats voor glyfosaat  

Vandaag vinden er in de federale Commissie Leefmilieu hoorzittingen plaats over het Europees verbod op glyfosaat. Daar eist de Ecolo-Groen fractie helderheid over de vertragingen die het verbod oploopt. Voor parlementsleden Barbara Creemers en Séverine de Lavelaye zijn er meer dan voldoende aanwijzingen om op Europees niveau tot een verbod te komen. “België moet hierin het voortouw nemen. De mens, de voedselketen en het landbouwsysteem zijn beter af zonder glyfosaat” stelt Groen-parlementslid Barbara Creemers.

Glyfosaat - beter bekend als de werkzame stof van onkruidverdelger Roundup – werd al in 2015 door het kankeronderzoekagentschap (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschreven als “waarschijnlijk kankerverwekkend”. Ook de gezondheidsraad adviseerde in 2020 glyfosaat zo snel mogelijk te verbieden, en benadrukte ook de hormoonontregelende eigenschappen van de stof. Onlangs nog berichtte de Vlaamse pers over de aanwezigheid van pesticiden in het bloed van kinderen in de Kempense gemeenten Mol, Dessel en Retie, waaronder ook glyfosaat. “We weten dat de landbouw veruit de grootste verbruiker is van gewasbeschermingsmiddelen. In de laatste 10 jaar is dat verbruik amper gedaald.” zegt Creemers.

De negatieve impact van glyfosaat beperkt zich volgens Creemers niet enkel tot de mens. Het gebruik van glyfosaat is deel van een niet-toekomstbestendig landbouwsysteem, waarin groenten en fruit op gigantische schaal in monocultuur worden verbouwd, en daardoor kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen. Giftige stoffen vormen daar geen duurzaam antwoord op. Een toekomstbestendig systeem steunt op onze rijke biodiversiteit, een variëteit aan rassen en diverse landbouwmethoden. “Met het Europees plan ‘van boer tot bord’ werd zo’n ambitieuze landbouwstrategie naar voren geschoven. Maar die ambities moeten consequent doorgetrokken worden: in de landbouw van de toekomst is geen plaats voor glyfosaat”, stelt Creemers.

Het verleden toont hoe moeilijk het is om op Europees niveau tot een verbod op glyfosaat te komen. Na het negatief advies van de Wereldgezondheidsorganisatie stemden de Europese regeringen in 2015 tegen een verlenging van de toestemming om glyfosaat te produceren. In 2017 kwam er alsnog een verkorte verlenging van 5 jaar. Bart Staes, voormalig Europarlementslid voor Groen bracht toen aan het licht dat de studies waarop Europa zich baseerde om de vergunning te verlengen, gesponsord waren door de industrie. Ook toxicologen kwamen tot de conclusie dat er van de 53 studies waarop het Europese Voedselagentschap (EFSA) zich baseerde om het bestrijdingsmiddel toe te laten, slechts 2 volledig voldoen aan de normen die international zijn vastgelegd om de schadelijke stoffen te identificeren.

Met die achtergrond is het nog meer van belang om op tijd de druk richting Europa op te voeren. “Een paar maanden geleden hebben wij een resolutie ingediend waarin we de Belgische regering oproepen een ambitieus standpunt over het op de Europese markt verbieden van glyfosaat in te nemen. We weten al jaren dat glyfosaat zeer waarschijnlijk schadelijk is voor onze gezondheid. We kunnen die signalen niet nog langer in de wind slaan”.

 

Ontdek ons standpunt over gezondheid en welzijn