Groen wil huurindexatie tijdelijk plafonneren

18 Maart 2022

Groen wil huurindexatie tijdelijk plafonneren

'De stijgende prijzen zorgen voor kopzorgen bij heel wat huurders die het sinds de coronacrisis sowieso al moeilijk hadden. Om hen wat meer ademruimte te geven dringen we er bij de Vlaamse regering op aan om de automatische prijsstijgingen dit jaar wat af te remmen.'

Door de hoge inflatie hebben heel wat huurders moeite om hun maandelijkse huur te betalen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Vlaams Parlementslid An Moerenhout stellen daarom voor om de inddexering op de huurprijzen tijdelijk te plafonneren. 'De stijgende prijzen zorgen voor kopzorgen bij heel wat huurders die het sinds de coronacrisis sowieso al moeilijk hadden. Om hen wat meer ademruimte te geven dringen we er bij de Vlaamse regering op aan om de automatische prijsstijgingen dit jaar wat af te remmen,' aldus de groenen.

Voor heel wat Vlamingen betekent de maandelijkse huur een grote hap uit hun budget. In de recentste woonsurvey van 2018 stelde het Steunpunt Wonen vast dat in 2018 de huurprijzen al zo hoog waren dat 30 procent van de huurders niet voldoende middelen overhield om op een menswaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Een pandemie later, met intussen ook energieprijzen die internationaal door het dak gaan en een torenhoge inflatie, staat het water bij heel wat huurders aan de lippen. 'De hoge inflatie doet de huurprijzen de hoogte inschieten. Door de stijging tijdelijk te beperken tot twee procent, kunnen we financiële druk bij heel wat gezinnen verlichten,' legt Almaci uit.

Een plafonnering op twee procent kan voor een huurder al snel een verschil van 500 euro op jaarbasis betekenen. Wie bijvoorbeeld in maart vorig jaar 750 euro huur betaalde, zou de huurprijs in maart 2022 kunnen zien stijgen naar 807 euro, een verhoging van 57 euro per maand. Als de indexering geplafonneerd wordt op 2 procent, zou de maandelijkse huurprijs stijgen tot 765 euro, een verhoging van 15 euro.

Nood aan structureel beleid
De plafonnering kan op die manier voor onmiddellijke verlichting zorgen. Want hoewel lonen en uitkeringen ook stijgen, zit daar vertraging op ten opzichte van de stijgende rekeningen die mensen nu al raken in hun portemonnee. Aangezien de verhoogde inflatie volgens het Federaal Planbureau van tijdelijke aard is, zien de groenen de plafonnering als een tijdelijke maatregel. Tegelijk benadrukken Almaci en Moerenhout dat er structurele ingrepen nodig zijn om meer betaalbare woningen te voorzien in Vlaanderen. 'De crisis op de huurmarkt is niet alleen te wijten aan de hoge inflatie, maar is dieper geworteld. Er is een hoge nood aan structurele ingrepen zoals meer sociale huurwoningen en een huurtoelage voor mensen die nu soms jaren op de wachtlijst voor een woning staan. De Vlaamse regering moet daar dringend werk van maken,' besluiten Moerenhout en Almaci.

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen