Groenen drijven strijd tegen asbest op

29 April 2022

Groenen drijven strijd tegen asbest op

9 op de 10 woningen in Vlaanderen bevat asbest. De Vlaamse overheid wil het gevaarlijke asbest tegen 2040 verwijderen. Volgens Groen is dit onvoldoende om asbestdoden in de toekomst te vermijden.

De groenen in het Vlaams en Europees Parlement drijven de strijd tegen asbest fors op. Op Europees niveau wil parlementslid Sara Matthieu een betere bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan asbest, dit vooral met het oog op de aankomende renovatiegolf. Matthieu pleit daarnaast ook voor een Europawijd saneringsbeleid, en voor betere informatie aan burgers via toegankelijke nationale registers en asbestattesten voorafgaan aan de verkoop of de verhuur van een woning. Op het Vlaamse niveau leggen de groenen onder leiding van parlementslid Johan Danen een resolutie voor met duidelijke eisen zoals een heus asbestsaneringsfonds dat burgers helpt bij de verwijdering van asbest en dat er voor zorgt dat asbest in gebouwen waar bijvoorbeeld veel kinderen samenkomen, zoals schoolgebouwen, jeugdlokalen en sportclubs, versneld wordt verwijderd.

Vlaanderen is een asbestregio. 9 op de 10 woningen in Vlaanderen bevat asbest. De Vlaamse overheid wil het gevaarlijke asbest tegen 2040 verwijderen. Volgens Groen is dit onvoldoende om asbestdoden in de toekomst te vermijden. Gevaarlijk is een vaag concept en bovendien wordt vroeg of laat wordt alle asbest gevaarlijk.

Vlaams Parlementslid Johan Danen legt daarom een resolutie met 10 punten voor: "De resolutie zet in op een preventieve aanpak voor burgers, door ondersteuning bij veilige asbestverwijdering in woningen. Groen wil daartoe een asbestsaneringsfonds oprichten. Dat fonds moet zowel informatie als financiële steun verschaffen. We leggen hiermee een van de tekortkomingen van het huidige Vlaamse asbestbeleid bloot."

Het asbestsaneringsfonds moet de financiering voor het verwijderen van asbest versnellen. De Vlaamse budgetten zijn volgens Danen ruim onvoldoende,. Daarom moet er meer geld komen vanuit de voormalig asbestverwerkende industrie en van de overheid.

Bij de aankoop van een woning komen kopers geregeld voor verrassingen te staan. Zonder het te weten kochten ze een woning met zware asbestverontreining, wat leidt tot hoge kosten. Om dat te vermijden vraagt Danen om een asbestattest ter beschikking te stellen voorafgaand aan de verkoop om potentiële kopers te informeren. Ook bij het verhuren van een woning wil Groen dit attest.

In het Europees Parlement schreven de groenen mee aan een rapport dat pleit voor de verwijdering van alle asbest uit gebouwen en nutsvoorzieningen in de EU Het rapport werd in oktober 2021 met een unieke meerderheid goedgekeurd. Sara Matthieu: "Nog steeds sterven jaarlijks 88.000 mensen in de EU aan de gevolgen van vroegere blootstelling aan asbest. De meeste slachtoffers zijn blootgesteld aan asbest op het werk in de bouwsector. Met de huidige renovatiegolf loopt opnieuw een generatie arbeiders het risico om een asbest - gerelateerde kanker te ontwikkelen, de bouwsector maar ook mensen die oude woningen renoveren zijn terecht bezorgd."

Om dit te voorkomen vraagt het Parlement onder leiding van de groenen dat de blootstellingsnorm voor werknemers flink naar beneden gaat. Bij de huidige norm lopen nog steeds 125 werknemers (op een totaal van 100.000) het risico op een asbestgerelateerde kanker. Ook burgers die asbest verwijderen moeten beter beschermd worden. Vooral de veroudering van asbest vormt een groot gezondheidsrisico. Informeren via een asbestregister is cruciaal, aldus Matthieu: "Het parlement wil dat élk gebouw in de EU een asbestattest krijgt voor het verkocht of verhuurd wordt. Zo weten mensen meteen of er asbest in het gebouw aanwezig is, wat niet meer dan normaal zou mogen zijn. Daar bovenop willen we Europese middelen om burgers financieel te ondersteunen bij verwijdering van asbest. "

Matthieu zal de druk in de Commissie werkgelegenheid maximaal opvoeren, want in het najaar van 2022 komt de Commissie met een voorstel voor een aanpassing van de richtlijn.

Vandaag (29 april) organiseren de groenen ook een studiedag over de asbestproblematiek in het Vlaams parlement met bijdragen van Kris Van Eyck (ACV-CSC); Laura Van Den Borre (onderzoeker VUB); Sven De Mulder (OVAM) en Hilde Van den Vondel (ABEVA, de Belgische vereniging van asbestslachtoffers)

Lees ons standpunt over gezondheid en welzijn